Gå direkt till innehåll
Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten och Rickard Carstedt, regionråd Västerbotten.
Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten och Rickard Carstedt, regionråd Västerbotten.

Pressmeddelande -

​Ny programperiod ska ge miljardbelopp till övre Norrland

Region Norrbotten och Region Västerbotten tar just nu fram ett gemensamt program för regionala utvecklingssatsningar för de kommande sju åren. Totalt räknat handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla övre Norrland. Pengarna kommer från Europeiska regionalfonden och möjliggör projekt för att utveckla innovation och företagande, infrastruktur, gröna investeringar och bredband.

– EU:s strukturfonder har väldigt stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige, inte minst då de fonder som sammanhållningspolitiken reglerar är avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning i Västerbotten och Norrbotten, säger Rickard Carstedt, regionråd Västerbotten.

Det nuvarande EU-programmet för övre Norrland tar slut i år och omförhandlingar görs inför varje ny sjuårsperiod. Den exakta summan är inte beslutad ännu, men att det rör sig om miljardbelopp står klart. Region Norrbotten och Region Västerbotten håller tillsammans med Sametinget och Tillväxtverket på att ta fram ett förslag på hur pengarna från EU ska användas för att ge mest utveckling. Uppdraget kommer från regeringen. 

– Strategisk samverkan är något som våra regioner är vana vid och vi har goda förutsättningar att ta fram ett gemensamt regionalt program för att möta våra samhällsutmaningar, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten.

I höst kommer dialog och förankringsarbete starta. Dialogarbetet kommer att bestå av en serie träffar inom olika tematiska områden under september och oktober månad för att slutligen beslutas av regionernas respektive utvecklingsnämnder innan det lämnas in till Tillväxtverket/Näringsdepartementet vid årsskiftet.

Den 1 juli bjuds intresserade in till ett digitalt informationsmöte utifrån aktuell lägesbild.


För mer information:

Marta Bahta
Samordnare innovationsledning, Region Västerbotten
070-616 57 73, marta.batha@regionvasterbotten.s

Per-Erik Andersson
Processledare EU-programmering, Region Norrbotten
070-383 42 81, Pererik.andersson@norrbotten.se


Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige