Gå direkt till innehåll
​Ny regional biblioteksplan klar

Pressmeddelande -

​Ny regional biblioteksplan klar

En ny regional biblioteksplan för perioden 2021–2024 har tagits fram av Regionbibliotek Västerbotten. Planens syfte är att synliggöra regionbibliotekets uppdrag, ansvarsområden och kompetens, och att identifiera utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken i länet.

– Vår viktigaste uppgift är att stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla, säger Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, Region Västerbotten. Biblioteken är en central arena för demokrati, där uppdraget är att tillhandahålla information och kunskap samt stimulera fri åsiktsbildning.

Regionbibliotek Västerbotten är en kompetens- och utvecklingsnod med länets folkbibliotek som primär målgrupp. I biblioteksplanen beskrivs ett antal utvecklingsområden som ses som särskilt viktiga för de kommande fyra åren och planen ska vara vägledande och stöttande för folkbibliotekens framtagande av kommunala biblioteksplaner. På agendan står verksamhetsutveckling, digitalisering, läs- och litteraturfrämjande samt frågor som rör tillgänglighet och inkludering i samhället.

– Det arbete man gör för medborgarna och bibliotekens viktiga roll för vårt län kan inte nog betonas. Vår nya biblioteksplan, som tagits fram tillsammans med länets kommuner, har därför en betydelsefull funktion för vår gemensamma framtidsutveckling och bibliotekens mångfacetterade uppgifter, säger Nina Björby (S) ordförande i Kulturutskottet, Region Västerbotten.

Ta del av den regionala biblioteksplanen 2021-2024 här

För mer information 
Helena Björnwall Åström 
Regionbibliotekschef, Region Västerbotten
070-357 57 33, helena.bjornwall.astrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell

Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige