Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya chefer i landstinget

Kerstin Lagervall blir biträdande verksamhetsområdeschef för den specialiserade sjukhusvården i Västerbotten, Per Åke Holmgren blir verksamhetschef för kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Stefan Nybom blir verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin och Peter Bergman blir verksamhetschef vid Mellanbygdens hälsocentral. Kerstin Lagervall blir ny biträdande verksamhetsområdeschef för den specialiserade sjukhusvården i Västerbottens läns landsting. Tjänsten innebär att Kerstin Lagervall är ställföreträdande för Ann-Christin Sundberg som är verksamhetsområdeschef för den specialiserade sjukhusvården i länet. Kerstin Lagervall kommer att vara kontaktperson för de medicinska specialiteterna och ingå i landstingets verkställande ledning. - Det är väldigt spännande och en stor utmaning att få vara med och utveckla den specialiserade sjukhusvården, säger Kerstin Lagervall. Jag hoppas också att jag kan bidra med min erfarenhet och kunskap i landstingets ledning. Kerstin Lagervall har arbetat inom Västerbottens läns landsting under hela sitt yrkesverksamma liv som startade 1970 när hon blev färdig sjuksköterska. Hon har arbetat inom många olika verksamheter men sedan 1990 har hennes arbetsplats varit medicinkliniken vid Norrlands universitetssjukhus varav de senaste sju åren som verksamhetschef. Kerstin Lagervall tillträder tjänsten den 14 maj. Den specialiserade sjukhusvården är ett av landstingets sex verksamhetsområden. Den specialiserade sjukhusvården ges vid länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Inom den specialiserade sjukhusvården arbetar drygt 4000 personer. För ytterligare information Kerstin Lagervall, tel 070-336 35 92. Ann-Christin Sundberg, chef för den specialiserade sjukhusvården i Västerbottens läns landsting, tel 090-785 73 26, 070-514 45 32 Per Åke Holmgren blir ny verksamhetschef fr o m 12 mars på kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Per Åke Holmgren är läkare och har arbetat på kvinnokliniken sedan 1980. Sedan slutet av åttiotalet har han suttit i ledningsgruppen och de senaste tre åren arbetat som mödrahälsovårdsöverläkare för hela Västerbottens län. - Min nya roll som verksamhetschef är en spännande utmaning, säger Per Åke Holmgren. Jag vill att vi ska fortsätta utveckla verksamheten och en bra arbetsmiljö. Fakta kvinnokliniken: Vid kvinnokliniken bedrivs utredning och behandling av kvinnors gynekologiska sjukdomar samt utredning och handläggning av såväl komplicerade som normala graviditeter och förlossningar. Vidare bedrivs undervisning och forskning inom dessa områden. Kvinnokliniken svarar för spetssjukvården för hela norra regionens invånare och för bassjukvård till Umeås kvinnor. Vid kliniken arbetar drygt 140 personer, vilka omfattar en bred yrkeskompetens med undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer, biomedicinska analytiker, läkarsekreterare och sjukgymnaster. Vid kvinnokliniken finns en gynelogisk mottagning, specialistmödravård, förlossningsavdelning samt en BB/gynavdelning. För ytterligare information Per Åke Holmgren, verksamhetschef kvinnokliniken, nås på sin personsökare via växeln 090-785 00 00. Ann-Christin Sundberg, chef för den specialiserade sjukhusvården i Västerbottens läns landsting, tel 090-785 73 26, 070-514 45 32 Ny verksamhetschef vid BUP – Stefan Nybom Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP, vid Norrlands universitetssjukhus får ny verksamhetschef – Stefan Nybom. – Att nu kliva in i landstingsvärlden som verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin känns mycket stimulerande, för att inte säga roligt. Att känna glädje i arbetet är mycket värdefullt, särskilt när man har att hantera och härbärgera människors bekymmer och tillkortakommanden, säger Stefan Nybom. En mer utvecklad samverkan kommer att bli Stefan Nyboms hjärtefråga som verksamhetschef. – Den samlade kompetens som finns inom BUP är rätt använd en kraft som kan göra stor skillnad för många barn och unga i utsatta livssituationer. Bäst till sin rätt kommer denna kraft om vi kan finna olika sätt att samverka internt och med andra viktiga huvudmän. Inledningsvis vill jag emellertid börja med att bli förtrogen med organisationen och de människor som finns där. Jag tror att de har minst lika mycket att lära mig som jag kan lära dem, säger Stefan Nybom. Stefan Nybom kommer närmast Umeå kommun där han sedan 1999 innehaft olika chefs- och utvecklingsuppdrag inom barn och ungdomsområdet, nu senast som vik socialchef vid BUF (barn, unga, familj). Yrkesbanan inleddes dock i Hälsingland på slutet av 70-talet där han under många år drev ett behandlingskollektiv för unga missbrukare tillsammans med sin fru Anette. 1993 avvecklade Stefan Nybom sitt engagemang i behandlingskollektivet och inledde sitt arbete i den kommunala världen. Mellan 1996 och 2000 var han individ- och familjeomsorgschef i Hudiksvalls kommun. – Stefan Nybom har mångårig erfarenhet från andra verksamheter som känns värdefulla för vår organisation säger Mats Brännström, verksamhetsområdeschef för närsjukvården i länet. Stefan Nybom är född 1954 och uppvuxen i Norrbotten. Han är utbildad socionom vid Umeå universitet, där han tog sin examen 1979. Stefan Nybom tillträder sin nya tjänst i mitten av maj. Ytterligare information lämnas av Stefan Nybom, tfn: 070-6473861 Ny verksamhetschef vid Mellanbygdens hälsocentral - Peter Bergman Peter Bergman blir ny verksamhetschef vid Mellanbygdens hälsocentral . Mellanbygdens hälsocentral utgörs geografiskt av vårdcentralerna i Lövånger och Robertsfors, som slogs samman organisatoriskt 2004. – Jag kommer att fortsätta med det kvalitetsarbete som redan är påbörjat så att personalen vid Mellanbygdens hälsocentral Lövånger/Robertsfors och befolkningen i mellanbygden kan känna sig nöjda och trygga med sin hälsocentral säger Peter Bergman. Peter Bergman är 47 år och började sin yrkeskarriär som sjuksköterska inom akutsjukvården 1982. 1998 började han på Lövångers vårdcentral som smärtsjuksköterska för att sedan bli chef vid vårdcentralen 2000. Vid bildandet av Mellanbygdens hälsocentral 2004, blev Peter Bergman avdelningschef. I sin nya befattning blir han alltså verksamhetschef för hela enheten. – Jag känner Peter som en god ledare med många idéer om fortsatt utveckling säger Mats Brännström, verksamhetsområdeschef för närsjukvården i länet. Ytterligare information lämnas av Peter Bergman, tfn: 070-6167411 Hälsningar Marita Broberg Informationsfunktionen Västerbottens läns landsting tel 090-785 70 96, 070-200 95 76

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige