Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya strategier beslutade i Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden sammanträdde i Umeå torsdagen den 7 december. Bland besluten som fattades finns bland annat uppdrag att ta fram nya strategier för mineral och energi i Västerbotten, samt trafikplikt för Norrtåg.

– Den samhällsomvandling vi är inne i och där Västerbotten är föregångare kräver långsiktiga och gedigna strategier. De här besluten kommer att ligga till grund för flera sådana, som gör att vi kan utveckla vårt län på ett hållbart och klokt sätt, säger Rickard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Beslut: revidering av Region Västerbottens regionala mineralstrategi

– Beslutet innebär att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en agenda eller strategi som ska ersätta den nuvarande regionala mineralstrategin som idag omfattar både Norrbotten och Västerbotten. I arbetet ska vi undersöka om Region Norrbotten vill vara med i ett sådant arbete på likartat sätt som för tio år sedan, då Regionförbundet i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten stod för framtagandet, säger Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten.

– Utöver detta ska förvaltningen undersöka med relevanta företrädare inom området för att undersöka om en satsning också kan tas fram i enlighet med den av nämnden beslutade strategin för Smart Specialisering (Roadmap for smart economic transformation), berättar Jonas Lundström.

Uppdragen ska återrapporteras till Regionala utvecklingsnämnden under 2024.

Beslut: ny energiagenda

En ny agenda för hur regionala förvaltningen ska rikta sina beslut är oerhört viktig och nödvändig att ta fram.

Agendan ska ge en vägledande bild för hur Regionala utvecklingsnämnden bör prioritera sina insatser för att leda regionen framåt i den gröna omställningen.
Energi – språngbrädan till ett starkt Västerbotten är en agenda som tydligt talar om hur Regionala utvecklingsförvaltningen ska jobba med Västerbottens framtida energiförsörjning och energianvändning. Västerbotten är och ska vara ett län där det är möjligt att verka oavsett om du sitter i centrala Umeå eller på en brygga i Granö, säger Bengt Strömgren, strateg, Strategisk innovationsledning, Region Västerbotten.

Beslut: trafikplikt för Norrtåg

Kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län bedriver gemensamt regional tågtrafik inom respektive län genom det gemensamt ägda bolaget Norrtåg AB.
Under RUN beslutades om allmän trafikplikt för Norrtågstrafiken. Allmän trafikplikt omfattar kollektivtrafik på linjer där den regionala kollektivtrafikmyndigheten bedömer att det inte finns en grund för trafik på helt kommersiella grunder, alternativt att den måste garanteras pga. sin betydelse för samhället.


Nuvarande trafikavtal mellan Norrtåg AB och operatören Vy Tåg AB löper ut i december 2025. Vid samråd inför upphandling framkom att ingen marknadsaktör har för avsikt att bedriva trafiken på rent kommersiella grunder i den omfattning som regionerna önskar. Kollektivtrafiklagen tillåter dessutom att kommersiell trafik anmäls och avanmäls med tre veckors varsel, vilket inte säkrar nödvändig långsiktighet och stabilitet. Därför beslutas om ny allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg.

– Trafikpliktsbeslutet utgör grunden för att Norrtåg ska kunna gå vidare och upphandla samt teckna avtal med tågoperatör för Norrtågstrafiken från december 2025. Tågtrafiken och dess fortsatta utveckling möjliggör hållbara och tillgängliga persontransporter vilket är en viktig byggsten i den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige, säger Karolina Filipsson, strateg på Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.

Kontakt:

Rickard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden

richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige