Gå direkt till innehåll
Nya YH-utbildningar till Lycksele och Vilhelmina

Pressmeddelande -

Nya YH-utbildningar till Lycksele och Vilhelmina

Glädjande besked från Myndigheten för yrkeshögskolan – i höst startar nya YH-utbildningar i Lycksele och Vilhelmina. Sammanlagt har 14 YH-utbildningar beviljats i Västerbotten, 9 av dem är på distans och alla är direkt kopplade till den kompetens som företagen i länet efterfrågar.

– Vilhelmina får YH-utbildningar till redovisningskonsult och även processtekniker krossning, asfalt och betong, och det betyder väldigt mycket för våra företag. Företagen behöver personer med rätt utbildning och vi har jobbat tajt ihop för att skräddarsy utbildningskoncepten, säger Lars Gavelin, arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef, Vilhelmina kommun.

Samverkansmodell
Att utbildningar nu beviljats på fler orter i regionen, direkt matchade till företagens efterfrågan, är ett resultat av den samverkansmodell som byggts upp av flera aktörer, som Region Västerbotten, kommunalförbundet Akademi Norr, kommuner, näringsliv och utbildningsaktörer, för att analysera och stimulera det regionala kompetensförsörjningsbehovet. 

–Det är roligt att se att vi får utbildningar till våra inlandskommuner. Det visar att vår samverkan fungerar, säger Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.


De 14 nya YH-utbildningarna, hösten 2022

Platsbundna:
Redovisningskonsult, Lycksele och Vilhelmina
Immersive Experience Creator, Skellefteå
Elkraftsingenjör, Skellefteå
Dataanalytiker - digitala spel, upplevelser, produkter och tjänster, Skellefteå
VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing, Skellefteå

Distans:
Arbetsmiljöingenjör
Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik
Systemutvecklare .NET
Stödpedagog inom funktionshinderområdet
Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp
Mätningstekniker specialistkompetens geodesi
Distributionselektriker
Processtekniker krossning, asfalt och betong

Underhållsingenjör – Smart Maintenance


Läs mer om varje utbildning och se alla 40 YH-utbildningar som finns i Västerbotten: yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning

–Yrkeshögskola är en utmärkt möjlighet att studera till ett nytt yrke, oavsett om du vill byta karriär, är arbetssökande eller precis har lämnat gymnasieskolan, säger Lars Gavelin

Fakta om YH
En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Den erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utbildningarna beviljas av myndigheten för yrkeshögskolan. Studierna är avgiftsfria och CSN-berättigande.


För mer information

Maria Kammerson

Projektsamordnare Näringsliv och Samhällsbyggnad, Region Västerbotten
070-657 57 46
maria.kammerson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Lindell

Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige