Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt förslag underlättar väg- och järnvägsinvesteringar

Regional och kommunal medfinansiering till vägar och järnvägar ska vara möjligt i särskilda fall, även utanför det egna geografiska området. Det menar landstingen i Norrbotten och Västerbotten i sina yttranden över finansdepartementets promemoria om ”Kommunal medfinansiering av regional infrastruktur”. – I första hand måste anslagen till infrastrukturinvesteringar öka så att viktiga planerade projekt inte skjuts på framtiden. Investeringar i vägar och järnvägar är i grunden ett statligt ansvar, även om regional medfinansiering ska kunna ske i särskilda fall, säger Kent Ögren, landstingsråd i Norrbotten. – För att få fungerande transportsystem måste vi samarbeta över kommun- och länsgränser, och det ska inte vara olagligt att medfinansiera statlig infrastruktur bara för att det inte ligger inom det egna geografiska området om kommuner, landsting eller regioner själva vill det, säger Erik Bergkvist, ordförande nämnden för regional utveckling, Västerbottens läns landsting. I finansdepartementets promemoria föreslås undantag från lokaliseringsprincipen - en princip som säger att kommuner, landsting och regioner i princip enbart får bedriva verksamhet inom det egna geografiska området. Med undantaget möjliggörs att bidrag till byggande av väg och järnväg kan lämnas även om projektet ligger utanför det egna området om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl anges vara att större arbetsmarknadsregioner skapas eller flaskhalsar i trafiknätet som löses upp och därmed möjliggör ökat bostadsbyggande och andra exploateringar i ett större område. – Redovisningen av medfinansiering måste lösas på ett bättre sätt än idag, då kommun eller landsting belastas med kostnaden direkt. Egna investeringar skrivs av successivt. Problemet skulle undvikas om en medfinansiering kan ske genom utbetalningar av årliga driftbidrag från och med när infrastrukturen tas i bruk, säger Erik Bergkvist – Därmed skulle också intresset för att bygga färdigt investeringen öka, säger Kent Ögren. För mer information kontakta: Erik Bergkvist, ordförande nämnden för regional utveckling, Västerbottens läns landsting, 070 - 618 68 55 Linnéa Lundström, näringslivssekreterare vid staben för tillväxt och regional utveckling, Västerbottens läns landsting, 070 – 785 10 44 Kent Ögren, landstingsråd i Norrbotten, 070 - 528 71 92 Maria Öberg, ansvarig för strategin bra kommunikationer, regionala enheten vid Norrbottens läns landsting, 070 – 296 36 36

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige