Gå direkt till innehåll
Nytt initiativ för ökat kulturutbyte i Barentsområdet

Pressmeddelande -

Nytt initiativ för ökat kulturutbyte i Barentsområdet

I ett unikt samverkansprojekt mellan Finland, Sverige och Norge utreds nu pandemins effekter på kulturlivet i Barentsområdet. Syftet är att belysa hur samarbetet över landsgränserna har påverkats under pandemin och vilka åtgärder som behöver vidtas för att regionala aktörer ska kunna skapa en ökad internationell samverkan.

– Från Region Västerbottens sida ser vi fram emot att det nu för första gången görs en studie av effekterna av pandemin på kulturen i de nordiska arktiska områdena och för de kulturskapare som är verksamma här. Det är en utmärkt komplettering till de nationella studier som gjorts och fokuserar på den övergripande bilden. Nu kan vi borra ned oss i verkligheten här på hemmaplan och hos våra öst-västliga grannar, säger Joakim Sandberg regionkulturchef, Region Västerbotten.


Skarpa förslag på insatser inom hela det professionella kulturlivet

Studien omfattar kulturinstitutioner, konstnärer, kulturskapare, organisationer och föreningar i de norra delarna av Norge, Finland och Sverige och kommer att presenteras under 2023. Uppdragsgivare är Barentsrådet genom arbetsgruppen Working Group on Culture, vars mål är att stärka de kulturella identiteterna och de kulturella banden mellan länderna och regionerna i Barentsområdet. Initiativet till studien kommer från Region Västerbotten som under åren 2019-2021 var regional ordförande för Barentssamarbetet, tillsammans med Norge som var nationell ordförande.

– På alla plan, inte minst det militära, politiska och ekonomiska, sker idag ett ökat nordiskt samarbete och där behöver också kulturen ta en självklar plats. Det blir väldigt spännande att ta sig an det stora och breda uppdraget som handlar om att både täcka in alla konstområden, men också en stor geografisk del i Norden. Utmaningen handlar om att få fram skarpa förslag på insatser för att förbättra möjligheterna till ett rikt och än mer aktivt kulturutbyte mellan länderna, något som kommer stärka inte bara Barentsregionen utan även de tre länderna, säger Eric Sjöström, rapportförfattare och ansvarig utgivare.


Studien finansieras av kulturdepartementet och utrikesdepartementet i Norge samt utrikesdepartementet i Sverige genom Länsstyrelsen Västerbotten. Arbetet med studien startar i samband med att Barentsarbetsgruppen Working Group on Cultures möts i Joensuu, Finland den 17-18 november.

Eric Sjöström, Erda konsult AB, ansvarar för genomförandet av studien. Han är en konsult med många uppdrag inom kultursektorn i både kommuner och regioner, och även i regeringen.


För mer information

Joakim Sandberg
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90, joakim.sandberg@regionvasterbotten.se


Eric Sjöström
Erda konsult AB
072- 180 79 09, www.erdakonsult.se


Presskontakt


Cecilia Lindell

Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige