Gå direkt till innehåll
I projektet kommer patienter att erbjudas patientnära handdesinfektion.
I projektet kommer patienter att erbjudas patientnära handdesinfektion.

Pressmeddelande -

Nytt projekt för att minska smittspridning i vården

Kan patienten bidra till att förebygga smittspridning och allvarliga infektioner som riskerar att drabba dem själva och medpatienter under vårdtiden? Det kommer att undersökas i ett pilotprojekt i Region Västerbotten. Projektet inleds i samband med handhygiendagen den 5 maj.

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige. Att vårdpersonalen har god handhygien och följer de klädregler som finns är viktigt för att minska risken för att patienterna ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Men patienten kan också spela en viktig roll i det förebyggande arbetet.

– Vi tror att patienten ska ses som en resurs som utifrån sina förutsättningar kan bidra till en bättre vårdkvalitet. Det är också i linje med regionens strävan att öka patientens delaktighet i den egna vården, säger Lisa Fredholm, vårdutvecklare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, som är en av verksamheterna som deltar i projektet.

Målet med projektet är att minska risken för infektioner genom att höja patienternas kunskap om handhygien, smittspridning samt vårdpersonalens hygienrutiner och klädregler.

Pilotprojektet genomförs på tre avdelningar och riktar sig till patienter som läggs in på vårdavdelning. De avdelningar som deltar är medicinavdelningen på Lycksele lasarett, kirurgavdelning 2 på Skellefteå lasarett och infektionsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus. Projektet genomförs tillsammans med vårdhygien och ska pågå i sex månader.

Anpassat efter patientens förutsättningar

I projektet får patienterna en kort, strukturerad muntlig och skriftlig information vid inskrivningssamtalet. De får veta när och hur de ska använda handsprit, och vad de kan förvänta sig att vårdpersonalen gör för att skydda dem från smitta. Det handlar till exempel om att personalens händer och underarmar ska vara fria från smycken och klockor.

Man arbetar även med att förenkla för patienten att själv hålla en god handhygien, till exempel genom att göra handspriten mer lättillgänglig.

– Upplägget anpassas efter varje patient. En del patienter är så pass pigga att de kan sköta sin handhygien själva, och de som inte är det får hjälp från vårdpersonalen. Patienten har rätt till en säker vård av hög kvalitet, där är en god hygienisk standard under vårdtiden en viktig del. Vi tror att en medveten patient kan bidra till det, säger Andreas Winroth, överläkare på vårdhygien i Region Västerbotten.

Projektet kommer att utvärderas med punktprevalensmätningar och en enkätundersökning.

Mer information
Andreas Winroth
Överläkare vårdhygien
Region Västerbotten
072-230 32 11

Presskontakt
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 26

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige