Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt samarbete ska främja innovationer i Västerbotten

Region Västerbotten lanserar nu i samarbete med The Yes Way i Lund ett nytt utvecklingsprogram för företags- och innovationsfrämjande aktörer. Syftet är att regionen ska bli starkare på att stödja innovationer genom att öka kunskaperna om inkludering, mångfald, jämställdhet och normkreativitet.

Region Västerbottens projekt Regional innovationsledning i Västerbotten (RIV) krokar nu arm med initiativet The Yes Way. Målet är att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, inkluderande och jämställt innovationssystem.

– Vi behöver ta vara på alla resurser och innovativa idéer som finns för att stärka Västerbotten till en nytänkande och smart region, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Programmet ingår i Region innovationsledning i Västerbottens satsning för en hållbar utveckling och finansieras av Tillväxtverket. Det pågår hela 2022 och vänder sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet som science parks, innovationskontor och inkubatorer.

Tio organisationer har sökt och tre kommit med i en pilotomgång som finansieras av Region Västerbotten. För att nå en demografisk och organisatorisk bredd har Almi Nord, eXpression Umeå och Skellefteå Science City valts ut.

– Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har halkat efter vad gäller jämställdhet och företagande. Vi vill vara en del av en förändring. Jag ser fram emot att få implementera de kunskaper som våra rådgivare Ingrid Westman och Martin Bröms får med sig från programmet, säger Fredric Genberg, Vd Almi Nord.

– Kul och spännande att få vara med! Vi är medvetna om de utmaningar som finns inom inkludering och en jämlik näringslivsutveckling, men det är inte tillräckligt. Detta måste genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill ha en strategi och verktyg för att lyfta in fler perspektiv, säger Josefin Lundberg, tf vd Skellefteå Science City.

– Det är viktigt att deltagarna vill utmana traditionella arbetssätt, är beredda att lägga tid och energi på att implementera metoderna internt, samt förankrar behovet av arbetet på ledningsnivå, säger Melina Bergström, programansvarig på The Yes Way.

Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning och uppföljning i fysiska och digitala möten.

Om The Yes Way
The Yes Way utvecklar företags- och innovationsstöd i Norden med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering. Sedan starten 2018 på Ideon Innovation i Lund har The Yes Way utvecklat program, metoder och verktyg för att attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå. Läs mer på theyesway.se.

Om Regional innovationsledning i Västerbotten
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra genom att ta ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Satsningen på utvecklingsprogrammet görs inom ramen för projektet Regional innovationsledning i Västerbotten som syftar till att förbättra innovationsförmågan och öka innovationskapaciteten i länet. Projektet ska bidra till ökad konkurrens- och attraktionskraft vilket ger en ökad tillväxt med stöd av ett effektivt och hållbart innovationsekosystem i hela Västerbotten.

Mer information
Jenny Ferry
Projektledare, Regional innovationsledning i Västerbotten
Region Västerbotten
070-283 04 98
jenny.ferry@regionvasterbotten.se

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör
Region Västerbotten
070-397 68 84
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Melina Bergström
Programansvarig
The Yes Way
073-706 28 03
melina@theyesway.se

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige