Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt vårdförlopp för sepsis ska rädda liv

Sepsis är en allvarlig infektion och vanlig orsak till sjukhusvård och för tidig död på sjukhus i Sverige. Ändå ser omhändertagandet av patienter olika ut. Inom kort införs därför ett nytt vårdförlopp för sepsis i Västerbotten och resten av landet.
– Patienter med sepsis identifieras i alla delar av vården. Det här gör det bättre för patienterna och räddar liv, säger Urban Johansson Kostenniemi, specialistläkare vid infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus

Tisdag den 13 september infaller den internationella sepsisdagen. Varje år drabbas fler än 40 000 personer i Sverige av sepsis, det som förr kallades blodförgiftning. Bara i Västerbottens län sker omkring 1 000 fall årligen. Av dessa dör mellan 15 och 20 procent, ett förlopp som kan gå på bara några timmar. Alla kan drabbas av sepsis men äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk.

Mer omfattande i Västerbotten

Omhändertagandet kan se olika ut i vården idag men nu har samtliga regioner i Sverige, via det gemensamma systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård, beslutat om införandet av ett så kallat personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för att få en jämlik och enhetlig sepsisvård i landet. Målet är att en större andel patienter ska:

 • Upptäckas tidigt och snabb få rätt behandling
 • Få en korrekt sepsisdiagnos
 • Få adekvat information och uppföljning efter vård på sjukhuset

Det nationella vårdförloppet inleds vid misstanke om allvarlig sepsis på akutmottagning och avslutas efter uppföljande dialog med patienten men i Västerbotten blir förloppet mer omfattande då även primärvård och ambulans – även de instanser där misstanke om sepsis naturligt kan uppstå – inkluderas.

– Vi vässar rutinerna kring sepsis för att vården ska bli bättre för patienten genom att göra rätt redan från början. Ju snabbare vi sätter in rätt behandling desto större är chansen att det går bra för patienten, med ökad överlevnad och mindre risk för bestående, säger Urban Johansson Kostenniemi, specialistläkare vid infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus och ordförande i den lokala arbetsgrupp bestående av representanter från flera av länets vårdenheter som ansvarar för införandet av vårdförloppet i Västerbotten.

Viktigt med uppföljning

Redan idag bedrivs en god sepsisvård i Västerbotten och det mesta av vårdförloppets innehåll är bekant för vårdpersonal men att kedjan blir mer strukturerad och tydligare. Det omfattar även vården efter den akuta fasen.

– Uppföljningen tillsammans med patienten blir viktig. Dels för att informera, dels för att ta reda på om infektionen lett till några dolda handikapp. Vi vet att många patienter som vårdats för sepsis upplever långvarig trötthet eller försämrad funktionsnivå. De fysiska handikappen märker man ofta men de kognitiva är besvärligare att se och det är därför viktig att tidigt fånga upp de patienter som får problem efteråt, säger Urban Johansson Kostenniemi.

Fakta: Sepsis

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förr kallades för blodförgiftning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande. Det är viktigt att du söker vård direkt om du tror att du eller en närstående har fått sepsis.

Symtom

Om du får sepsis känner du dig oftast mycket sjuk och har svårt att klara dig själv. Symtomen kommer ofta plötsligt. Ibland på några timmar. Förutom feber och frossa är dessa symtom är vanliga vid sepsis:

 • Du har svårt att andas.
 • Du verkar förvirrad eller är svår att få kontakt med.
 • Du har fått plötsliga diarré eller kräkningar.
 • Du har mycket ont i mage, rygg, muskler eller leder.
 • Du har en tydlig muskelsvaghet och orkar inte stå eller gå, framför allt om du är äldre.


Fakta: Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

 • Vårdförloppet för sepsis har tagits fram i nationellt system för kunskapsstyrning.
 • Kunskapsstyrning är sedan 2018 svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
 • Ytterst handlar kunskapsstyrning om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap – ett arbete som aldrig kan bli färdigt. Kunskapsstyrning bygger på att ständigt utvärdera och lära för att hela tiden kunna förbättra. Framgången räknas i liv och jämlik hälsa.

Mer information
Urban Johansson Kostenniemi
Specialistläkare, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus
urban.johansson.kostenniemi@regionvasterbotten.se
070 224 81 61

Presskontakt
Per Strömbro
Kommunikationsstaben
per.strombro@regionvasterbotten.se
072 554 05 95

  Ämnen

  Regioner


  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  Kontakter

  Thomas Jonsson

  Thomas Jonsson

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
  Petra Olgarsson

  Petra Olgarsson

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
  Daniel Marklund

  Daniel Marklund

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
  Thomas Hartman

  Thomas Hartman

  Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

  Jessica Larsson Svanlund

  Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
  Anja Hansen Knutsson

  Anja Hansen Knutsson

  Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
  Gabriella Bandling (föräldraledig)

  Gabriella Bandling (föräldraledig)

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

  Region Västerbotten

  Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

  Region Västerbotten
  Regionens hus, Köksvägen 11
  90189 Umeå
  Sverige