Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Obligationen Cloverie lyckad placering för landstinget

Kreditobligationen Cloverie som Västerbottens läns landsting köpte 2005 för 257 miljoner, har nu förfallit med resultatet att landstinget nu får tillbaka de underliggande realränteobligationerna till ett marknadsvärde av cirka 294 miljoner kronor.

– Under obligationens löptid sedan 2005 har vi dessutom fått ränteutbetalningar på totalt 68 miljoner. Det innebär att den totala avkastningen på obligationen har varit cirka 105 miljoner. I procent rör det sig om en avkastning på 41 procent, ungefär 5 procent per år, säger finanschef Tommy Nilsson.

Det var under 2005 som landstinget placerade, som en del i pensionsmedelsförvaltningen, 257 miljoner kronor i statliga realränteobligationer. Samtidigt erbjöds man att omvandla dessa obligationer till en kreditobligation, en AAA obligation, som gavs ut av Cloverie PLC.

Under årens lopp har värdet på Cloverie som lägst legat på 85 miljoner, vilket skedde under finanskrisen 2008–2009. Anledningen till värdeminskningen var att företagsobligationerna som var kopplade till obligationen bedömdes medföra en allt större kreditrisk, det vill säga att de företag som lånat pengar via sina obligationer inte skulle kunna stå för sina åtaganden. Detta medförde, förutom en värdeminskning av Cloverie, att ratingen på densamma sjönk till CCC-, vilket var lägre rating än vad landstingets placeringspolicy medgav.

Frågan om att sälja eller behålla obligationen Cloverie var uppe för behandling i landstingsstyrelsen två gånger. Besluten blev bägge gångerna att obligationen skulle behållas tills vidare. Vad gällde ratingen så gjordes undantag för den i placeringspolicyn.

Mer information lämnas av:

Tommy Nilsson, finanschef, 090-785 72 37, 070-578 72 37

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige