Gå direkt till innehåll
Ökad smittspridning inför julhelgen

Pressmeddelande -

Ökad smittspridning inför julhelgen

Smittspridningen i Västerbottens län är fortsatt hög inför julhelgen. En hög andel av de som testas för luftvägsinfektioner är positiva för antingen covid-19, influensa eller RS-virus.

– Vi har inte längre någon bred provtagning för covid-19, utan det är huvudsakligen patienter som testas för luftvägsinfektioner. Men andelen positiva fall ger en indikation på hur smittspridningen ser ut i samhället, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Det är framför allt antalet fall av influensa som ökat jämfört med föregående vecka. Det är fortsatt en smittspridning av covid-19, där antalet fall legat på en jämn, men relativt hög nivå under de senaste veckorna.

Så många har vaccinerat sig

Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19 och influensa. Region Västerbotten har, liksom WHO, ett mål att 75 procent av alla som är 65 år eller äldre ska vaccinera sig mot säsongsinfluensa under säsongen. Hittills har 64 procent vaccinerat sig mot influensa och 74 procent mot covid-19. Det är något lägre än vid samma tid förra året. Det finns en viss eftersläpning i antalet rapporterade doser.

– Även om intresset för att vaccinera sig har varit högt, så har vi inte nått vårt mål än. Men säsongen är inte över, det finns fortfarande en chans att vaccinera sig i vinter, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten.

– Fler behöver vaccinera sig för att vi ska ha ett riktigt bra skydd mot allvarlig sjukdom bland de som är 65 år eller äldre. Så länge vi har en smittspridning är det viktigt att vaccinera sig om man hör till någon av de grupper som rekommenderas vaccination, säger Maria Marklund.

Under jul och nyår är möjligheterna till vaccination begränsade.

– Det kan finnas ett fåtal tider innan jul, men annars behöver man tyvärr vänta tills efter jul på de flesta orter, säger Ronny Lestander.

Hur ska man tänka i jul?

– Som det ser ut nu kan vi nog få en rätt hög smittspridning under julveckorna. Jag hoppas att så många som möjligt får vara friska och kan träffa släkt och vänner, säger Maria Marklund.

Den som blir sjuk behöver fundera på om det är lämpligt att träffa andra personer eller inte.

– Ska du träffa äldre personer, barn under sex månader eller andra som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk finns det anledning att tänka efter extra noga. Det gäller att ha sunt förnuft, säger Maria Marklund.

Det finns flera saker som man kan göra för att minska risken att bli sjuk.

– Var noga med handhygienen och tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten. Det är också bra att hosta och nysa i armvecket samt undvika att röra sig i ansiktet, säger Maria Marklund.

Fler råd finns på 1177.se

Mer information
Maria Marklund
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00

Ronny Lestander
Vaccinationssamordnare
Region Västerbotten
070-544 93 07

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige