Följ Region Västerbotten

​Ökad tillgänglighet med kvalitetssäkrade väntelistor

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2019 13:53 CEST

För att öka tillgängligheten inleds under veckan ett arbete för att säkerställa att Region Västerbotten har aktuella listor över patienter som väntar på besök eller operation/åtgärd inom specialistvården.

Ansvariga för väntelistor och planering vid länets specialistkliniker kommer som ett första steg att inventera listorna och kontakta patienter som har lång kötid.

– Vi gör detta för att säkerställa att vi har korrekta väntelistor och att de som står i kö är i behov av vård. Vi vill frigöra resurser för de som behöver dem, säger Ulrica Bergström, områdeschef Länssjukvård område 2 vid Region Västerbotten.

I de fall där kötiden för enskilda patienter är väldigt lång, beror det ofta på att vårdbehovet har förändrats över tid. Det kan också bero på felaktiga registreringar eller på att patienten står i kö till flera åtgärder, där den ena behöver genomföras före den andra.

Sena avbokningar kostsamt

Lång kötid kan också bero på att ett besök eller en operation bokats om flera gånger. Till exempel har hittills i år har cirka 200 planerade operationer vid Norrlands universitetssjukhus strukits sent dagen före operation på grund av att patienten inte ville bli opererad, inte kom eller inte hade behov av operationen längre. I sådana fall hade operationstiden kunnat nyttjas av en annan patient, bara man känt till det tidigare. Flera enheter i regionen ringer därför patienten veckan innan planerad operation för att säkerställa behovet. Sena avbokningar till operation eller besök kostar stora skattemedel. Ulrica Bergström betonar vikten av att hushålla med sjukvårdens resurser.

– För att vården ska hålla hög kvalitet och nyttja resurser effektivt kan patienter ibland bli kallade till ett annat sjukhus i länet än det som ligger närmast där man bor. När man åker till ett annat sjukhus gör man en viktig insats för att korta köerna till vården.

Förbättringsarbete på lång sikt

Ulrica Bergström säger att den administrativa insats som nu påbörjas ska ligga till grund för ett kontinuerligt arbete. Korrekta väntelistor underlättar för vårdpersonal i planeringsarbetet.

– Vi kommer även under hösten att genomföra riktade åtgärder för att öka vår tillgänglighet, såsom extramottagningar och besök och operationer under kvällar och helger, säger Ulrica Bergström.

Arbetet som görs under hösten kommer att påverka det underlag för rapportering som Region Västerbotten gör till Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att ha möjlighet att ta del av den nya kömiljarden.

Mer information
Ulrica Bergström 
Områdeschef, Länssjukvård område 2
Region Västerbotten 
070-639 08 18

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken