Gå direkt till innehåll
Överenskommelse för kompetensförsörjningen mellan Regionen och AF

Pressmeddelande -

Överenskommelse för kompetensförsörjningen mellan Regionen och AF

För att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen i Västerbotten på bästa sätt och utveckla samarbetet tecknar Region Västerbotten och Arbetsförmedlingen en överenskommelse.

Tillväxten i länet är god samtidigt som det finns flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Västerbotten är en region med stora inomregionala skillnader.

– Vi ser en spännande framtid med kraftig expansion inom bland annat industrin och flera etableringar, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten. Norra Sverige skiljer sig från övriga landet ur den aspekten, vi ser en fortsatt tillväxt här medan det finns tecken på att konjunkturen i övriga Sverige mattas av. Det kommer med fantastiska möjligheter, men även stora utmaningar inom till exempel kompetensförsörjningen.

Genom överenskommelsen vill Region Västerbottens förvaltning för regional utveckling och Arbetsförmedlingen Västerbotten skapa en tydlig struktur för samverkan. Därigenom ska parterna utveckla och skapa insatser som gör det möjligt att ta till vara den totala potentiella arbetskraften på den lokala/regionala arbetsmarknaden och därmed tillgodose arbetsgivarnas behov. Initiativet är även en del av Region Västerbottens projekt SIKT med syfte att stärka förutsättningarna för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, samt Region Västerbottens regeringsuppdrag med syfte tt stärka kompetensförsrörjningen i regionen och verka för en bättre matchning på arbetsmarknaden.

– Vi behöver samarbeta på alla plan för att överbrygga kompetensglappet och därigenom trygga kompetensförsörjningen, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra och norra Norrland.

Media är välkomna att närvara när överenskommelsen skrivs under:

Dag: torsdag 27 juni

Tid: klockan 13.00

Plats: Arbetsförmedlingen, Skolgatan 45, Umeå

Deltagare: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen södra och norra Norrland
Anna Pettersson, utvecklingsdirektör, Region Västerbotten

Carola Larsson, projektledare Ung framtid 2.0

Aurora Pelli, strateg kompetensförsörjning, Region Västerbotten

För mer information:

Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen södra och norra Norrland, 010-486 98 58

Anna Pettersson, utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, 070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Lotta Edman, pressekreterare AF, 010-488 54 21

Micaela Löwenhöök

Strateg Externa relationer Region Västerbotten, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige