Gå direkt till innehåll
Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare, Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.
Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare, Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Pressmeddelande -

Pandemin slår fortsatt hårt mot regionens företag

En ny enkät bekräftar att Västerbottens företag fortsätter att påverkas negativt av Covid-19. Särskilt utsatta är de små företagen där regeringens stödpaket hittills inte gett effekt. 

Färska siffror för april visar att konsekvenserna för länets näringsliv är fortsatt påtagliga. Detta redovisas i en ny enkät som genomförts av Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten, som en direkt uppföljning av den enkät de gjort tidigare i mars på uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

– Vi kan konstatera att pandemin fortsätter att slå hårt mot näringslivet i Västerbotten, säger Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare. Fler av företagen har vidtagit åtgärder såsom permitteringar och varsel under april jämfört med mars, samtidigt som antalet företag som bedömer att de påverkas av pandemin ligger kvar på ca 80%, fortsätter Anders Hjalmarsson.

I enkäten framkommer att regeringens stödåtgärder har för stort fokus på större och verksamma företag. 80% av företagen uppger att de påverkats av Covid-19 under april, men närmare 70% av dem har inte har tagit del av något stöd ännu, vilket är en signal om att stöden inte är anpassade för alla. Särskilt små företag, nya företag och utvecklingsbolag efterlyser mer riktade insatser i form av direktstöd/driftstöd, kassaflödesstöd och investeringsstöd, samt sänkta arbetsgivaravgifter.

– Det är oroande att så många företag berörs, samtidigt som majoriteten av dessa ännu inte har tagit del av de olika stödåtgärder som finns, säger Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten. Det enkäten indikerar är att enskilda bolag och de små företagen anser att nuvarande statliga stödåtgärder inte är anpassade för deras behov. Vi har en viktig roll att förmedla detta på en nationell nivå, fortsätter Anna Pettersson.


Vanligast med permitteringar och varsel

Fler företag har vidtagit åtgärder jämfört med förra månaden och det handlar bland annat stoppade investeringar och stoppad marknadsföring, minskade externa kostnader, minskat löneuttag samt uteblivna anställningar inför sommaren. Samtidigt finns också företag som söker nya affärsmodeller och ställer om verksamheten, men den vanligast förekommande åtgärden är fortfarande permitteringar och varsel, vilket har ökat med 15% sedan förra undersökningen.

Statliga subventioner vid korttidspermittering lyfts fram i enkäten som en bra stödinsats, däremot uppges hyresstöden vara en åtgärd som inte ger effekt och man är också kritisk till regeringens omsättningsstöd. I likhet med resultaten i den förra enkäten har företagen ett fortsatt högt förtroende för myndigheternas hantering och information om krisen.

Resultaten av enkäten bör tolkas med viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen denna gång var avsevärt lägre än vid det tidigare tillfället. Dock är den största gruppen svarande små företag (62%) vilket är samma situation som vid tidigare enkät.


Faktaruta

- Tillfrågade företag 1400
- Svarsfrekvens 15% (37% Enkät 1)
- 217 företag svarade (518 Enkät 1)
- Enkäten besvarades mellan 4-6 maj 

Länk till enkäten:
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Analys_%20Covid-19_del2_200512-2.pdf


För mer information:

Aurora Pelli
Strateg Utbildning och Näringsliv, Region Västerbotten
070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige