Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pandemin slår hårt mot Västerbottens näringsliv

Ny undersökning visar att tre av fyra företag i Västerbotten påverkas direkt av effekterna av Covid-19.

Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har på uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg genomfört en enkätundersökning för att samla in kunskap om hur företagen i regionen påverkas av situationen relaterat till Covid-19. Syftet är få en helhetsbild av läget och för att kunna sätta in rätt proaktiva åtgärder. Enkäten har skickats ut till ca 1400 företag inom olika branscher och över 500 svar har inkommit.

Mer än hälften av företagen uppger att man har vidtagit någon form av åtgärder med anledning av rådande situation. Exempelvis genom att avbryta nyanställningar, avstå lön, ansöka om att korttidspermittera sig själv, öka bankkrediterna eller att leta extrajobb utanför verksamhetens huvudsakliga inriktning. En övervägande majoritet, ca 70%, uppger att de under de närmaste månaderna tror sig behöva vidta ytterligare åtgärder, till exempel genom minskad bemanning, kortare arbetstid för personalen, sänkta löner, att hålla stängt eller i värsta fall konkurs.

– Det här visar på utmaningens omfattning, säger Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens HandelskammareMånga företag berörs direkt och i princip alla företag kommer att beröras. Den oro som många känner är berättigad. För många personer handlar detta inte enbart om liv och död när det gäller hälsa. Det handlar även hur man ser på framtiden där man kanske riskerar att tappa sin försörjning eller se sitt livsverk försvinna.

– Vi är tacksamma att företagen i detta pressade läge har möjlighet att prioritera att bistå med sin kunskap, säger Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten. Vi arbetar aktivt med att sammanställa behoven från Västerbottens företag och förmedla dessa till regeringen. På så sätt hoppas vi kunna påverka att de nationella insatserna blir konkreta och verkligen kan möta behoven hos regionens företag och företagare.

Åtta av tio företag uppfattar att svenska myndigheters allmänna hantering av Covid-19 varit bra eller mycket bra. Samtidigt finns en viss oro från framför allt mindre företag kring de föreslagna åtgärderna och hur det kommer att påverka de egna verksamheterna.

Enkätsvaren är under bearbetning och kommer att inom kort offentliggöras på Västerbottens Handelskammare och Region Västerbottens hemsidor.


För mer information:

Aurora Pelli
Strateg Utbildning och Näringsliv, Region Västerbotten
070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se


Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige