Gå direkt till innehåll
Strukturfonderna är ovärderliga för att klara nyindustrialiseringen, säger Rickard Carstedt, regionråd. Foto: Patrick Trägårdh
Strukturfonderna är ovärderliga för att klara nyindustrialiseringen, säger Rickard Carstedt, regionråd. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

Partners för tillväxt och utveckling möttes i Lycksele

Mötesplats Lycksele 2024 avslutades nyss, i år på temat: Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot? Under två dagar har representanter från civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, akademi och allmänhet med ett engagemang för regional utveckling samlats för att utbyta kunskaper och erfarenheter och knyta nya kontakter.

– Mötesplats Lycksele är en viktig arena för Västerbotten. Här presenterar vi våra perspektiv och träffar viktiga samarbetspartners för länets framtid, säger regionrådet Rickard Carstedt.

En av Västerbottens viktigaste samarbetspartners är Tillväxtverket, som medverkade i bland annat programpunkten Testbädd för den gröna omställningen, goda exempel och möjligheter med regionalfonden. Malin Ylinenpää, programansvarig Övre Norrland på Tillväxtverket, deltog i en dialog om behov och möjligheter framåt samt vilka möjligheter som finns kring finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland och medfinansiering från regionala utvecklingsmedel.

– De statliga medel som vi har att fördela genom strukturfonderna är de enda pengar vi får för att höja tempot i omställningen. De är helt ovärderliga för att klara den enorma nyindustrialisering vi ser i Västerbotten och Norrbotten, säger Rickard Carstedt.

Tillväxtverkets representanter ser positivt på sin medverkan.
– Mötesplats Lycksele är ett bra forum för engagerade människor från olika samhällssektorer att knyta kontakter och lära av varandra i syfte att stärka en hållbar utveckling av Västerbotten, säger John Wallon, enhetschef på Tillväxtverket.

– Det är värdefullt att sitta ned och prata med inlandskommunerna och få insikt i deras utmaningar men också möjligheter i samband med nyindustrialiseringen i Västerbotten. Det är viktigt att etableringarna i de större städerna får genomslag även i de mindre kommunerna, säger Kristina Zetterström, avdelningschef på Tillväxtverket.

Sverige har ett eget system för att säkerställa ett regionalt inflytande över medel som tilldelas från EU: åtta stycken regionala strukturfondspartnerskap. Tillväxtverket är så kallad förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), medan Strukturfondspartnerskapet fattar beslut om vilka projekt som ska få EU-stöd. Ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland är Rickard Carstedt.

Läs mer om Europeiska regionala utvecklingsfonden:

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/eufonder/regionalfonden/malochinriktningforregionalfonden.1729.html

Läs mer om programområdet Övre Norrland:

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/eufonder/regionalfonden/ovrenorrland.1733.html

Läs mer om Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland:

https://utvecklanorrbotten.se/om-regional-utveckling/motesplatser/strukturfondspartnerskapet/

Kontakt:

Rickard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden

richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige