Gå direkt till innehåll
På bilden, från vänster: Malin Lennmark, Lisa Sjöström, Oscar Petrine och Paula Johagen
På bilden, från vänster: Malin Lennmark, Lisa Sjöström, Oscar Petrine och Paula Johagen

Pressmeddelande -

​Patientteam på akutmottagningen i Umeå

Akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus testar nu ett nytt teambaserat arbetssätt för en mer patientfokuserad vård. Målet är ökad patientsäkerhet, minskade väntetider, ökat samarbete och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

– De flesta akutmottagningar i landet arbetar redan teambaserat i tvärprofessionella team och såväl forskning som utvärderingar visar på flera stora vinster. Vi kommer nu gradvis att införa detta till att bli en naturlig del av vår verksamhet, säger Paula Johagen, verksamhetschef för akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

Ett bättre omhändertagande

Utgångspunkten är ett bättre omhändertagande av patienten. Att minska antalet kontaktytor och att göra resan genom vården så smidig och säker som möjligt.

På akutmottagningen i Umeå kallas det planerade nya arbetssättet för patientteam. Här ingår läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Teamen bedriver tillsammans med sin samlade kompetens patientfokuserad vård genom att gemensamt planera, strukturera och prioritera omhändertagandet av akutmottagningens patienter. Detta i sin tur ökar patientsäkerheten och skapar bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Den fysiska närheten till varandra och en gemensam kommunikation gör att patienten får samma information från samtliga inom teamet, hen behöver inte heller träffa fler personal än nödvändigt under sin vårdtid eller upprepa sin historia flera gånger. Väntetiden tills patienten får träffa en läkare kortas betydligt.

Organisation som möter nya behov

Arbetet koordineras och leds av en ledningssköterska som håller koll på flödet av patienter och fördelar dessa jämnt mellan patientteamen beroende på vilken kapacitet och vilka resurser som finns tillgängliga. Det gäller både patienter som kommer via ambulans och de som kommer själva till akutmottagningen. Det blir en jämnare arbetsbelastning för medarbetarna och ett bättre omhändertagande för patienterna.

– Traditionellt har sjukvården arbetat uppgifts- och klinikorienterat på akutmottagningar och det görs även här i Umeå, men det är ett arbetssätt som är byggd efter dåtida förutsättningar och andra patientunderlag. Det är uppbyggt efter de 15 procent som kommer in med ambulans och inte för den stora majoriteten av patienter som själv söker vård på akuten, säger Paula Johagen.

Läkare och sköterskor har suttit uppdelade på olika expeditioner. En läkare kan ha kontakt med fem olika sjuksköterskor och vice versa. Med det nya arbetssättet sitter istället teamen med de olika professionerna tillsammans på expeditionerna, vilket ger förutsättningar för korta kontaktvägar, bättre kommunikation och en större helhetssyn på patienterna.

– Det handlar om ett helt nytt sätt att tänka, agera och kommunicera. Det är mer vi-tänk, tillsammans och gemensamt ansvar för patienterna, säger Paula Johagen.

Förändring i dialog

Utvärderingarna hittills bland medarbetarna är positiva över lag. Bland annat upplever man att man har hittat ett gemensamt arbetssätt som bidrar till ökad patientsäkerhet och att det är ett tydligt patientfokus i samarbetet. Även att dialogen och delaktigheten samt förståelsen mellan olika roller och yrkeskategorier fungerat väldigt bra.

Men det finns också utmaningar. Inte minst en oro att det kommer bli längre till kunskapsutbyte med kollegor från samma yrkesgrupp, något som yrkesexpeditionerna underlättat. Det är också medarbetare från flera olika kliniker som berörs, vilket gör frågan mer komplex.

– Det är viktigt att lyssna på medarbetarnas synpunkter och erfarenheter. Kunskapsutbytet inom respektive profession är självklart en enormt viktig del i det dagliga vårdarbetet och kommer finnas kvar, men i det nya kan vi också utveckla utbytet över professionsgränserna, säger Paula Johagen.

Arbetssättet med patientteam införs nu succesivt på akutmottagningen med särskilda testdagar fram till vecka 50.

– Vi testar, utvärderar och gör hela tiden anpassningar. Att styra om ett arbetssätt på en akutmottagning är ingen enkel manöver, det är en kulturförändring som kommer ta tid och som behöver utvecklas i nära dialog mellan chefer och medarbetare, säger Paula Johagen.

Mer information
Paula Johagen, verksamhetschef för akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus, 072-241 41 94


Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige