Gå direkt till innehåll
Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer.
Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer.

Pressmeddelande -

Personer i Västerbotten med samisk bakgrund kan få kulturanpassad vård i Norge

Tack vare ett nytt avtal kan personer med samisk bakgrund bosatta i Västerbotten få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik på den norska vårdinrättningen Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet, Sanks.

Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer. Ingen motsvarande institution finns i Sverige. Avtalet omfattar Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten och har möjliggjorts genom samarbete i kunskapsnätverket för samisk hälsa.

– Det här är något som både vårdpersonal och personer med samisk bakgrund har efterfrågat. Det är vanligt att samer beskriver en trötthet över att så ofta behöva förklara sin kulturella bakgrund. Därför känns det bra att vi, via Sanks, kan erbjuda vård på samiska av samiska behandlare, säger Laila Daerga, länskoordinator i kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten

Sanks erbjuder vård vid sin huvudetablering i Karasjok eller vid någon av sina filialer i Norge. Patienterna kan också få vård digitalt. Personer som önskar vård hos Sanks ska kontakta sin vård- eller hälsocentral för bedömning.

– Vi hoppas att det här ska göra det lättare för personer med samisk bakgrund att söka hjälp hos hälso- och sjukvården om de mår dåligt, säger Laila Daerga.

Avtalen innehåller också kompetenshöjande insatser där Sanks kan bistå regionerna med olika typer av utbildning inklusive studiebesök och auskultation på Sanks. Läkare och psykologer under utbildning kan välja att förlägga en del av sin utbildning på Sanks.

– Forskning visar att samer har ett lågt förtroende för vården, vilket säger oss att vården behöver öka sin kunskap om samisk historia, kultur och den kollektiva erfarenheten av utsatthet. Sanks har kompetens om samisk kultur som har betydelse i vård och behandling. Förutom att Sanks kan stötta i behandlingen av en samisk patient kan de också hjälpa oss med olika utbildningsinsatser för att förbättra vården på lång sikt, säger Laila Daerga.

Om Sanks

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og avhengighet erbjuder utredning och behandling av personer som lider av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Dessutom har de ett nationellt uppdrag att erbjuda vård och behandling för samer boende i Norge. Sanks arbetar också med kunskapsspridning, bland annat till vårdpersonal, studenter och forskare inom området språk och kulturförståelse.

Sanks huvudetablering ligger i Karasjok. Dessutom finns filialer i Hamaröy, Snåsa, Röros och Oslo.

Om avtalet

Avtalet innehåller:

  • Öppenvård och slutenvård för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som har behov av Sanks språk- och kulturanpassade inriktning.
  • Konsultation och handledning av regionanställd vårdpersonal inom primärvård, BUP och vuxenpsykiatri
  • Fortbildning av regionanställd vårdpersonal
  • Auskultation och randning. Randning innebär att läkare och psykologer under utbildning kan förlägga en del av sin utbildning hos Sanks.

I Region Västerbotten kan läkare i både primärvård och specialistpsykiatri utfärda remiss till Sanks.

Läs om möjlighet till vård hos Sanks i Norge på 1177.se

Läs om Sanks på 1177.se på svenska

Läs om Sanks på 1177.se på lulesamiska

Läs om Sanks på 1177.se på nordsamiska

Läs om Sanks på 1177.se på sydsamiska

Mer information

Laila Daerga
Länskoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Region Västerbotten
070-214 97 07

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat material

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige