Gå direkt till innehåll
Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer.
Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer.

Pressmeddelande -

Personer med samisk bakgrund kan få kulturanpassad vård i Norge

Tack vare ett nytt avtal kan personer med samisk bakgrund bosatta i Dalarna, Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik på den norska vårdinrättningen Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet, Sanks.

Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer. Ingen motsvarande institution finns i Sverige. Avtalet omfattar Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten och har möjliggjorts genom samarbete i Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

– Det här är något som samer i regionerna har önskat länge. Många har beskrivit att de upplever sig vara tvungna att utbilda sin behandlare i samisk kultur, vilket förlänger vårdförloppet och tillfrisknandet. Sanks erbjuder vård på samiska av samiska behandlare. Självklart känns det väldigt bra att kunna erbjuda det, säger Harriet Hedlund, första vice ordförande i Region Västerbotten.

Sanks erbjuder vård vid sin huvudetablering i Karasjok eller vid någon av sina filialer i Norge. Patienterna kan också få vård digitalt. Personer som önskar vård hos Sanks ska kontakta sin vård- eller hälsocentral för bedömning.

– Vi vet att det kan vara svårt att höra av sig till vården när man mår dåligt, och vår förhoppning är att avtalet med Sanks ska göra detta steg lättare. Om du redan har en kontaktperson inom primärvården eller psykiatrin så kommer den personen att kunna hjälpa dig. Annars vänder du dig till din vårdcentral, säger Linda Frohm, regionråd i Norrbotten.

Avtalen innehåller också kompetenshöjande insatser där Sanks kan bistå regionerna med olika typer av utbildning inklusive studiebesök och auskultation på Sanks. Läkare och psykologer under utbildning (ST-läkare och PTP-psykologer) kan välja att förlägga en del av sin utbildning på Sanks.

– Sanks sitter på kompetens kring samisk kultur som har betydelse i vård och behandling. Nu kan våra behandlare ta hjälp av Sanks i vården av en samisk patient. Sanks kan också bistå oss med olika utbildningsinsatser vilket långsiktigt förbättrar vården, säger Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd i Dalarna.

Region Jämtland Härjedalen har haft samarbetsavtal med Sanks sedan år 2015.

– Vi har sex års erfarenhet av samarbete med Sanks med goda resultat. Att fyra regioner har enats kring ett gemensamt avtal är ett styrkebesked och det är mycket glädjande att samer i större delen av svenska Saepmie nu kommer att kunna få hjälp vid Sanks, säger Robert Hamberg, regionråd i Region Jämtland Härjedalen

Om Sanks

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og avhengighet erbjuder utredning och behandling av personer som lider av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Dessutom har de ett nationellt uppdrag att erbjuda vård och behandling för samer boende i Norge. Sanks arbetar också med kunskapsspridning, bland annat till vårdpersonal, studenter och forskare inom området språk och kulturförståelse. Sanks är en avdelning som tillhör Sámi klinihkka inom Finnmarkssykehuset Helseforetak.

Sanks huvudetablering ligger i Karasjok. Dessutom finns filialer i Hamaröy, Snåsa, Röros och Oslo.

Om avtalet

Avtalet innehåller:

  • Öppenvård och slutenvård för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som har behov av Sanks språk- och kulturanpassade inriktning.
  • Konsultation och handledning av regionanställd vårdpersonal inom primärvård, BUP och vuxenpsykiatri
  • Fortbildning av regionanställd vårdpersonal
  • Auskultation och randning. Randning innebär att läkare och psykologer under utbildning kan förlägga en del av sin utbildning hos Sanks.

I Region Dalarna krävs remiss till Vuxenpsykiatrin norra och västra Dalarna, som remitterar vidare till Sanks. I övriga regioner kan läkare i både primärvård och specialistpsykiatri utfärda remiss till Sanks.

Läs mer om avtalet mellan regionerna och Sanks på 1177.se

Svenska

Lulesamiska

Nordsamiska

Sydsamiska

Översatta versioner av det här pressmeddelandet på lulesamiska och nordsamiska finns bifogat längst ner på denna sida.

Om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna, samt Sametinget och ett flertal samiska organisationer. Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar för en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige.

Mer information

Region Västerbotten

Harriet Hedlund, 1:a vice ordförande
070-397 46 22

Helene Strandberg Mårtensson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Södra Lappland
072-505 82 60

Laila Daerga, länskoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa
070-214 97 07

Region Norrbotten

Linda Frohm, regionråd
070-336 97 96

Risten Utsi, läkare på Samisk resursenhet, Jokkmokk hälsocentral
070-915 44 25

Region Dalarna

Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd
072-543 84 09

Ann-Jeanett Stål, länskoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa
070-569 03 12

Region Jämtland Härjedalen

Robert Hamberg, regionråd
070-288 59 96

Anna Kråik Åström, länskoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa
063-14 76 22

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige