Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Personer som flytt från Ukraina kan få vård och vaccination i Västerbotten

Personer som flyr från Ukraina har i Västerbottens län rätt att få vård på samma villkor som svenska medborgare. De får också vaccinera sig mot covid-19 kostnadsfritt. Region Västerbotten vill nu få hjälp att nå ut med denna information till de personer som hittills har kommit till länet.

Region Västerbotten fattade ett beslut 2015 om att ha en generösare hållning för vård av migranter än vad som gäller enligt lag. Den innebär att personer som befinner sig i Västerbottens län och har tillfälligt uppehållstillstånd har rätt att få vård på samma villkor som svenska medborgare. Det gäller även för personer som söker asyl eller som vistas i Sverige utan tillstånd.

– Regionen har fattat beslut om att de som kommer till Sverige ska få samma vård som svenska medborgare. Vården ska vara lika för alla, säger Carola Degerman, verksamhetschef för Primärvård nord.

Den som har registrerat sig på Migrationsverket kommer att bli kontaktad av Region Västerbotten med ett erbjudande om en frivillig och kostnadsfri hälsoundersökning.

Vid hälsoundersökningen får man träffa en sjuksköterska. Personer som är yngre än 18 år blir också undersökt av en läkare. Vuxna får träffa en läkare om det behövs. Vid besöket får man också lämna prover. Det är bland annat för att kunna upptäcka vissa smittsamma sjukdomar. Både barn och vuxna erbjuds även kompletterande vaccinationer enligt aktuella rekommendationer.

– Vi vill verkligen att man tackar ja till erbjudandet om hälsoundersökningen. Det är ett viktigt tillfälle för att identifiera individuella vårdbehov och att eventuellt upptäcka smittsamma sjukdomar eller behov av kompletterande vaccinationer, säger Carola Degerman.

Erbjuds vaccination mot covid-19

Precis som alla andra personer som bor eller vistas stadigvarande i Sverige erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som kommer från Ukraina. Vaccinationen är kostnadsfri och alla som är tolv år eller äldre kan få minst två doser.

– Vi förstår att det kanske inte är det första man prioriterar när man just har flytt från sitt hemland. Men för att undvika att personer ska bli allvarligt sjuka är det viktigt att de som inte redan är vaccinerade mot covid-19 gör det så snart som möjligt, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten.

Vaccinationer erbjuds även i samband med hälsoundersökningen, men det är bra att själv boka in en tid för vaccination mot covid-19.

– Det kan dröja innan man erbjuds en hälsoundersökning och därför vill vi gärna att man bokar in en tid för vaccination på egen hand för att kunna få sprutan snabbare, säger Ronny Lestander.

Den som inte har en svensk e-legitimation behöver ringa till en hälsocentral för att boka tid för vaccination. Hälsocentralerna kan även boka in tider hos de centrala vaccinationsmottagningarna.

– Informera gärna om detta om du har kontakt med någon som har flytt från Ukraina. Det är även väldigt bra om du har möjlighet att hjälpa till med att boka tid eller att hitta tider för drop in, säger Ronny Lestander.

Tider och platser för drop in samt tider som är bokningsbara genom webbplatsen 1177.se finns på vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se.

Information att sprida

Vård i Västerbotten till personer som har flytt från Ukraina:

https://www.1177.se/vasterbott...

Region Västerbotten och resten av landets regioner arbetar med att ta fram mer information på ukrainska och ryska.

Översatt information kommer att finnas på dessa webbplatser:

1177.se/vasterbotten/ukrainska

1177.se/vasterbotten/ryska

Mer information
Carola Degerman
Verksamhetschef Primärvård nord, Närsjukvårdsområde Umeå
Region Västerbotten
070-247 10 34

Ronny Lestander
Vaccinationssamordnare
Region Västerbotten
070-544 93 07

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige