Gå direkt till innehåll
Positiva till infrastrukturproppen men vaksamma på tid för färdigställande

Pressmeddelande -

Positiva till infrastrukturproppen men vaksamma på tid för färdigställande

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades under fredagen tillkännagavs att man skjuter till 176 miljarder kr till transportsystemet 2022–2033, vilket innebär nära 800 miljarder kr till trafikinfrastruktur i Sverige. Tillsammans med övriga parter i samarbetet Botniska korridoren ställer sig regionrådet Richard Carstedt positiv till infrastrukturpropositionen, men understryker vikten av att fortsätta påverkansarbetet för att Norrbotniabanan ska färdigställas snarast.

- Norrbotniabanan kommer att färdigställas, det är jag trygg med och propositionen signalerar inget annat, säger Richard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten. Med denna ram har Trafikverket och regeringen möjlighet att prioritera att bygga klart hela kustjärnvägen. 

Enligt regeringen ska infrastrukturprojekten Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen slutföras, något som är en positiv signal till parterna i samarbetet Botniska korridoren. Man menar nu att regeringen getts förutsättningar att uppfylla Januariavtalets löfte om fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige. Dessutom kan staten nu matcha industrins investeringar med att bygga ut Botniska korridoren och de anslutande stråken.

- Vi har fortfarande ett påverkansarbete att göra, för det är inte säkert att färdigställandet av Norrbotniabanan sker så snabbt som vi vill, säger Richard Carstedt. Med tanke på den utveckling som sker just nu i Västerbotten, och kanske främst i norra Västerbotten, är det av högsta vikt att utbyggnaden av tåget går fort. 

För att säkerställa den utveckling som Botniska korridoren behöver 70 mdr av de 176 miljarderna kronor som tillsatts till transportsystemet öronmärkas för Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen. Utöver satsningarna för att förverkliga Norrbotniabanan nämner propositionen även satsningar på underhåll av vägar i inlandet och utveckling av Inlandsbanan.

Exakt hur pengarna ska fördelas kommer att hanteras efter att riksdagen har fattat beslut om de ekonomiska ramarna, vilket väntas den 21 juni. Därefter kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur pengarna ska användas. Trafikverkets förslag väntas komma under hösten och efter remittering till alla berörda, kommer regeringen att fatta ett beslut om den kommande nationella transportplanen.


För mer information:

Rickard Carstedt (S)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten

070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Maud Ericson

Strateg infrastruktur vid Region Västerbotten

070-664 57 74, maud.ericson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Strateg externa relationer Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se 

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige