Gå direkt till innehåll
Mänskliga rättigheter är grunden i samhällsbygget, säger Kerstin Hamre på Region Västerbotten. Foto: pressbild
Mänskliga rättigheter är grunden i samhällsbygget, säger Kerstin Hamre på Region Västerbotten. Foto: pressbild

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Ett gott liv för alla – en dag om mänskliga rättigheter

SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel vecka. Den 22 september bjuder vi in dig till Mötesplats Stöcke för att prata om mänskliga rättigheter, socialt entreprenörskap, rörelserikedom, hållbart odlande och mycket mer.

Dagen arrangeras av Mötesplats Stöcke och Innovation X tillsammans med projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten – ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Funktionsrätt Västerbotten.

Ökade kunskaper om mänskliga rättigheter och funktionsrättskonventionen leder till en snabbare väg till ett samhälle som är präglat av jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet för alla invånare. Som ett steg på den vägen bjuder vi nu in till en inspirerande och lärorik temadag för alla intresserade.

– Projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten handlar primärt om att stärka vår demokrati och förmåga att genomföra mänskliga rättigheter och funktionsrätt. Mänskliga rättigheter är grunden i samhällsbygget. När vi arbetar utifrån ett människorättsperspektiv så tvingas vi, på ett konstruktivt sätt, lyssna till och förstå de individer som vi ska arbeta för, i stället för att ta för givet att vi vet, konstaterar Kerstin Hamre, projektledare Region Västerbotten, Regional utvecklingsförvaltning.

– Det här är ett unikt projekt i samverkan mellan tre organisationer, där vi tillsammans tar fram specialdesignade utbildningsinsatser som utgår från individens rättigheter, berättar Therese Bjursell-Lodesjö, strateg funktionsrätt och demokrati, Länsstyrelsen Västerbotten.

– Vi måste bli bättre på att jobba tillsammans över organisationsgränser, med utgångspunkt från ett människorättsperspektiv. Samverkan behöver breddas, utvecklas och stärkas, säger Caroline Täljeblad, verksamhetsutvecklare, Funktionsrätt Västerbotten.

– Det är också viktigt att vi ser över på vilket sätt vi jobbar med de här frågorna och vilka prioriteringar som görs, säger Rebecka Marcusson, strateg mänskliga rättigheter och barnrätt, Länsstyrelsen Västerbotten.


Välkommen till en inspirerande dag fylld med kunskap, utveckling och trevliga möten!

Tid: fredagen den 22 september kl. 10.00-15.00

Plats: Mötesplats Stöcke, Stöcke 410

Program:

https://ett-gott-liv-for-alla.confetti.events/

Arrangör: Mötesplats Stöcke och Innovation X tillsammans med projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten.


Projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten ska bidra till ett jämlikt Västerbotten med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med ett särskilt fokus på barn och unga. Region Västerbotten, Funktionsrätt Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.

Ett gott liv för alla – en dag om mänskliga rättigheter ingår i SEE Hållbarhetsvecka, ett årligen återkommande arrangemang som hålls i Västerbotten. SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbartunder en hel vecka.


Kontakt:

Kerstin Hamre

kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

070-577 16 57

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige