Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Framgångsrik samverkan för ungas psykiska hälsa

Fredagen den 16 september anordnas en konferens för att uppmärksamma framgångsrik samverkan för barn och ungas psykiska hälsa i Västerbotten.

Hälsa – Lärande – Trygghet (HLT) är ett arbetssätt som erbjuder tidigt och samordnat stöd till barn och deras familjer, och som utifrån en helhetssyn åstadkommer bättre resultat. HLT har uppmärksammats nationellt, både i förslaget till ny socialtjänstlag och i omställningen till nära vård.

HLT i Västerbotten har växt fram med nationellt stöd från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Datum: fredag den 16 september
Plats: Nolia konferens Umeå
Tid : klockan 8.00 – 12.00

Bästa möjliga stöd i Västerbotten

HLT i Västerbotten är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst i Västerbottens femton kommuner. I varje kommun finns det minst ett HLT-team med ett antal nyckelpersoner.

Totalt arbetar 200 medarbetare i länet med HLT. HLT-teamens uppdrag är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det.

Varmt välkomna, kontakta Ulrika Granskog, processledare för frågor.

Mer information

Ulrika Granskog
Processledare
Region Västerbotten
070-564 55 10

Presskontakt

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige