Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten


Media hälsas välkomna till en inspirationsdag om hur hälsan kan förbättras
hos barn och ungdomar i Västerbotten.

Tid: Tisdag 16 september klockan 08.30-16.30
Plats: Medlefors folkhögskola i Skellefteå

Under lunchen, mellan klockan 12.30 och 13.30, finns tillfälle för media
att träffa processledningen för Salut och pilotenheterna.

Västerbottens läns landsting satsar för en bättre hälsa bland barn och
ungdomar. Salut heter satsningen där Byske, Lycksele, Robertsfors och
Ersboda i Umeå testar och utvecklar hälsofrämjande insatser för sju olika
åldersgrupper. Nu ska det salutogena (hälsofrämjande) arbetssättet spridas
till fler kommuner i länet och först ut är Skellefteå. Målet är att alla
föräldrar och barn i länet ska få ta del av de aktiviteter och erfarenheter
som Salut-satsningen resulterat i.

Tisdag den 16 september hålls en inspirationsdag för medarbetare inom
mödrahälsovården, barnhälsovården, folktandvården, socialtjänsten samt för
kommunens och kyrkans personal i öppna förskolor. Denna gång sprids
erfarenheterna från Salut:s modul 1 (det ofödda barnet) och modul 2 (0-18
månader).

Salut prioriterar de nationella folkhälsomålen: trygga och god
uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.,
När Salut startade började Byske med gratis bad för gravida, som sedan
spreds till hela Skellefteå kommun och sedan vidare till Robertsfors och
Norsjö. I de fyra pilotområdena får blivande föräldrar numera ett gratis
hälsosamtal hos tandhygienist, för att tidigt främja goda levnadsvanor
(mat-, tandvårds- och tobaksbruksvanor) hos barnet och föräldrarna.

Program för dagen bifogas.

Information lämnas av:
Magdalena Sundqvist, processledare för Salut-satsningen, Västerbottens läns
landsting, 070-275 62 90

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Relaterade event

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige