Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: SFAI/AnIva-veckan 2023

Du som journalist välkomnas att delta på SFAI/AnIva-veckan 2023. SFAI står för svensk förening för anestesi och intensivvård, AnIva för anestesi och intensivvård. Det är en nationell konferens med över 1 100 deltagare från hela landet, där aktuell forskning kring medicin och omvårdnad presenteras.

Konferensen startar i morgon onsdag 20 september och sträcker sig över tre dagar. Den arrangeras gemensamt av SFAI och riksföreningen för anestesi och intensivvård. Både läkare och sjuksköterskor verksamma inom anestesi och intensivvård deltar vilket innebär att både omvårdnads- och det medicinska perspektivet finns med genom hela konferensen.

Vad betyder det här för regionen?

– Det sätter både Umeå och Region Västerbotten på kartan genom att deltagare kommer från hela Sverige. Kanske är det någon som får intresse av att komma till oss och jobba, säger Niklas Larsson, verksamhetschef vid anestesi operation iva Umeå.

Tre tips från programmet

Operationsköerna och vårdplatsbristen – hur är läget och vad kan vi göra?
Fredag 22 september, klockan 10.40–12.10

Symposiet handlar om operationsköer och vårdplatsbristen inom svensk sjukvård. Flera experter, inklusive läkare och forskare, kommer att presentera sina perspektiv och forskningsresultat om dessa problem. Diskussionen kommer att fokusera på orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar, med målet att öka förståelsen för den komplexa situationen inom sjukvården i Sverige.

Akut smärtlindring – vad är det som gör det så svårt?
Onsdag 20 september, klockan 8–9

Effektiv smärtlindring i det akuta skedet är avgörande för att undvika långvariga smärtproblem och förkortad återhämtning. Tyvärr är det vanligt att patienter, särskilt barn, inte får tillräcklig smärtlindring vid prehospital vård och på akutmottagningar. Diskussionen fokuserar på alternativ för akut smärtlindring, deras fördelar och lämpliga strategier, särskilt när det gäller barn. Även användningen av blockader och det ansvar som anestesi- och intensivvårdsläkare har för att tillhandahålla kompetens inom området akut smärtlindring tas upp.

Patientkontrollerad sedering
Torsdag 21 september, klockan 10.40–11.40

Olika sätt att använda patientstyrd lugnande behandling inom sjukvården. Forskningsprojekten inkluderar en studie om hur man kan förändra vårdprocesser med hjälp av patientstyrd lugnande behandling, en intervjustudie om patienternas upplevelser när de får sådan behandling under undersökningar, samt en studie som undersöker om att använda patientstyrd lugnande behandling med propofol kan göra det bättre för patienter som behöver lagas efter förlossningsskador. Föreläsningen ger en översikt av dessa forskningsprojekt och hur de kan påverka patientvården.

Datum: 20–22 september 2023
Plats:
Umeå Folkets hus

Mer information och program

Ackreditering ges av malin@mkon.se, ta kontakt för mer information.

Mer information
Niklas Larsson
Verksamhetschef, anestesi operation iva Umeå
Region Västerbotten
072-217 05 27

Presskontakt
Robyn Wallén
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
robyn.wallen@regionvasterbotten.se

073-048 31 66

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige