Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Västerbotten får sin första livsmedelsstrategi

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Västerbotten får sin första livsmedelsstrategi

Västerbottens första regionala livsmedelsstrategi – Mer mat i Västerbotten –lanseras den 1 november. Strategins syfte är att stimulera matproduktionen i Västerbotten och att öka efterfrågan hos länets konsumenter, besöksnäring och offentliga kök. Framtagandet av livsmedelsstrategin har skett i samarbete mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten.

Pressinbjudan

Vad: Lansering av Livsmedelsstrategin. Aktörerna bakom strategin presenterar dess innehåll och syfte.

När: 1 november 2021

Var: Pellbrant Farming, Laxbacken 26, Robertsfors (mjölkgård med nybyggd ladugård och 140 mjölkkor)

Deltagare: Rickard Carstedt, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten,

Helene Hellmark Knutsson, landshövding, Länsstyrelsen Västerbotten, Ann-Charlotte Folkesson, ordförande, LRF Västerbotten, Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, Region Västerbotten

Anmälan: till micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se.


Upplägg för pressträff

14.00 Välkomnande och presentation av Pellbrant Farming

Richard Carstedt, ordförande regionala utvecklingsnämnden

14.10 Presentation av livsmedelsstrategin

Lena Friborg, samhällsbyggnadsstrateg Region Västerbotten

14.25 Kommentarer från organisationerna bakom Livsmedelsstrategin

14.40 Tid för frågor

14.55 Avslutning

Pressträffen direktsänds även på https://regionvasterbotten.se/play

Strategin innehåller 14 olika insatsområden och tar ett brett grepp på livsmedelsproduktionen och förutsättningarna för den. Den tittar på hela värdekedjan från primärproduktionen, via förädling, distribution, handel och besöksnäring till konsumentperspektivet. Även kompetensförsörjning, forskning och innovation ingår i strategin.

Bakom strategin står Region Västerbotten, LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. I processen har ett stort antal aktörer deltagit, bland annat Akademi (SLU och UMU), stora och små företag, handel, intresseorganisationer och banker.


Varför är det viktigt med en ökad livsmedelsproduktion i Västerbotten?

Strategin berör förutsättningarna till livsmedelsproduktion i hela Västerbotten, från kust till fjäll. Enligt aktörerna bakom strategin finns det en mängd olika infallsvinklar till varför livsmedelsproduktionen är så viktig för Västerbotten.

- Livsmedelsproduktionen i vårt län och i Sverige sker på ett hållbart sätt, ur många olika aspekter. Den är klimatsmart, skapar biologisk mångfald och präglas av god djurhållning, där den låga användningen av antibiotika är en viktig indikator. Därför är det viktigt att producera mer mat i Västerbotten, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten.

- Att producera och förädla mer utifrån de råvaror vi har i vårt län stärker vår attraktionskraft och ger fler jobb på landsbygden. Vi har råvaror, kunskap, och tradition i vårt län men kan bli ännu bättre på att utnyttja detta, säger Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

- En matkultur som bygger på landskapets förutsättning, stärker vår identitet, gör oss stolta och ökar Västerbottens attrak­tivitet, säger Richard Carstedt, regionråd vid Region Västerbotten. En rik matkultur är viktig för att locka besökare från andra delar av Sverige och världen till Västerbotten.

  Livsmedelsstrategin genomsyras dessutom av hur hela ledet av produktionen ska kunna ske på ett så hållbart sätt som möjligt.

  För mer information:

  Micaela Löwenhöök, Strateg externa relationer Region Västerbotten

  070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  Kontakter

  Thomas Jonsson

  Thomas Jonsson

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
  Petra Olgarsson

  Petra Olgarsson

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
  Daniel Marklund

  Daniel Marklund

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
  Thomas Hartman

  Thomas Hartman

  Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

  Jessica Larsson Svanlund

  Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
  Anja Hansen Knutsson

  Anja Hansen Knutsson

  Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
  Gabriella Bandling (föräldraledig)

  Gabriella Bandling (föräldraledig)

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

  Region Västerbotten

  Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

  Region Västerbotten
  Regionens hus, Köksvägen 11
  90189 Umeå
  Sverige