Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Processledare utvecklar omsorgen av demenssjuka

Karin Nordvall har anställts som processledare för att utveckla arbetet med vård och omsorg för dementa inom Västerbottens läns landsting och länets kommuner. - Med tanke på det ökade antalet äldre och därmed ett ökat antal personer som drabbas av demenssjukdomar är det glädjande att man inom närsjukvården och kommunerna lyfter fram omsorgen av demenssjuka som ett viktigt utvecklingsområde i länet, säger Karin Nordvall. Tjänsten som processledare delas lika mellan Västerbottens läns landsting och länets kommuner. För att få en bild av vilka förutsättningar som finns i länet kring vård och omsorg för dementa, inleder Karin Nordvall sin nya tjänst med att åka runt och träffa verksamhetsansvariga inom såväl kommunal omsorg som primärvård på de olika orterna. Karin Nordvall kommer närmast från en tjänst som avdelningschef vid Geriatriskt centrum på Norrlands universitetssjukhus. Hon är legitimerad sjuksköterska och har sedan början av 1980-talet främst arbetat inom demensvård, både inom öppen och sluten vård. Mer information lämnas av Karin Nordwall, telefon 090-785 88 07, mobil 070-349 88 86

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige