Gå direkt till innehåll
Projekt lockar till utbildning och inflyttning i länet

Pressmeddelande -

Projekt lockar till utbildning och inflyttning i länet

Nu startar projektet Relocate med syfte att möta det ökande behovet av kompetens i Skellefteå och hela Västerbotten. Projektet ska locka till utbildning och inflyttning genom nya rekryteringsmodeller som möter företags och organisationers behov av arbetskraft.

Relocate är framförallt en satsning på metodutveckling för nya typer av kortare utbildningar, men projektet ska också testa nya sätt för kompetensmatchning på en geografiskt utspridd arbetsmarknad. Projektet drivs av Region Västerbotten i samarbete med Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt.

– Sverige behöver upptäcka möjligheterna med att bo och arbeta i Västerbotten. Vi måste bli fler för att klara framtidens kompetensförsörjning, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Relocates målgrupp finns idag främst i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna. En del av projektets uppdrag är att bygga noder på dessa platser, där deltagarna får veta mer om möjligheten att utbilda sig och få arbete i Skellefteåregionen i samband med den expansion som pågår där. Skellefteå har, trots corona, fortsatt låg arbetslöshet jämfört med övriga landet, vilket gör att detta nya sätt att tillföra kompetens till arbetslivet behövs. Tanken är att presentera helhetslösningar där även kultur, fritid och till exempel hjälp att hitta bostad ska få människor att välja Västerbotten som en plats där de vill leva och bo.

– Vi ser ett ökat rekryteringsbehov i många verksamheter och en låg arbetslöshet i hela Västerbotten. Därför blir det ännu viktigare att hitta ny kompetens utanför länet. Vi är glada att Skellefteå får vara den ort i Sverige som utvecklar de här metoderna som kommer att bli avgörande för hur man jobbar med kompetensförsörjning i hela riket, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun.

Projektet är inspirerat av Franska Arbetsförmedlingen Pôle Emploi och kommer som ett delprojekt att utveckla ett inkluderande och icke-diskriminerande urvals- och rekryteringssätt, där man kan välja ut lämpliga kandidater för en tjänst. Detta kommer ske i samarbete mellan Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt.

Relocate pågår 2020-2022 och finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden.


För mer information:

Joel Hedlund
Samordnare näringsliv, Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
070-6976846, joel.hedlund@regionvasterbotten.se

Anders Bergström
Förvaltningschef utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun
070-245 91 56, anders.bergstrom@skelleftea.se

Michael Persson
Regional Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Region Nord
010-4868552, michael.persson@arbetsformedlingen.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige