Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Projekt som studerat digitalisering av rehabilitering för ME/CFS-patienter granskas

Via en begäran från Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) har det kommit till Region Västerbottens kännedom att ett Vinnovaprojekt vid en av regionens enheter har bedrivits utan etiktillstånd. I väntan på ÖNEP:s utredning om projektets utförande är att betrakta som klinisk forskning och därmed kräver etiktillstånd, har regionen beslutat att pausa projektet.

Den aktuella studien inleddes i juni 2021 och omfattar ett 20-tal patienter från ME-mottagningen i Umeå som erbjudits medverkan på frivillig basis i projektet som skötts av en privat vårdgivare. ME/CFS är en neurologisk sjukdom där drabbade personer beskriver en extrem fysisk och mental utmattning, ofta i kombination med sjukdomskänsla.

Syftet med projektet är att utvärdera om det är möjligt att digitalisera rehabilitering för patientgruppen, med målsättning att kunna erbjuda en mer tillgänglig, resurseffektiv och jämlik rehab. Region Västerbotten har upphandlat den privata aktören som leverantör av den digitala plattformen.

Alla studier som bedrivs kräver inte etikprövningstillstånd. Frågan gäller om det aktuella projektet är att betrakta som klinisk forskning, vilket kan prövas av Överklagandenämnden för etikprövning som utövar tillsyn över etikprövningslagen. Ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten måste alltid finnas innan klinisk forskning får påbörjas.

– I väntan på vad ÖNEPs utredning visar har vi beslutat att pausa projektet som studerat digitaliserad rehabilitering och dess effekter. Det görs enligt rutin när den här typen av frågeställningar uppkommer. Vi har också startat en egen utredning samt överlämnat kompletterande uppgifter till ÖNEP. Det är viktigt att påpeka att det är en pågående utredning och att vi därför inte kan kommentera frågan närmare, säger Göran Larsson, forsknings-, utbildnings- och innovationschef i Region Västerbotten.

Den mottagningsverksamhet som bedrivs vid ME-mottagningen påverkas inte av beslutet och patienter kommer kallas dit som vanligt för bedömning.

– Vi remitterar i dagsläget inte till den privata vårdgivaren och i den återremiss som skickas till patientens läkare lämnas rekommendationer för fortsatt handläggning och rehabilitering, säger Elisabeth Karlsson tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Mer information

Göran Larsson, FoUi-chef, 070-293 50 44, goran.larsson@regionvasterbotten.se

Elisabeth Karlsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-570 27 07, elisabeth.o.karlsson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige