Gå direkt till innehåll
Mats Svensson, strateg och projektledare för ramprojekt företagsstöd, Region Västerbotten
Mats Svensson, strateg och projektledare för ramprojekt företagsstöd, Region Västerbotten

Pressmeddelande -

Rapport: innovationsstödet ger effekt i Västerbotten

Innovationsstödet som Region Västerbotten förmedlar till företag i länet har effekt. Företagen når ut med sina innovationer på marknaden, och ökar såväl omsättningen som antalet anställda. Det visar en ny utvärdering som nu presenteras.

Region Västerbotten har sedan 2019 regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet för hållbar tillväxt i länet och tilldelas årligen medel för regionala företagsstöd. Ett av dessa är innovationsbidraget, som kan sökas av små och medelstora företag som vill satsa på en innovation som bedöms ha en efterfrågan på marknaden. För att bedöma resultatet av stödformen har Region Västerbotten beställt en utvärdering av effekterna år 2010 – 2022. Underlaget består av data från Tillväxtverket, information från allabolag.se, en enkätundersökning med beviljade företag samt fördjupande intervjuer med fem företag.

Konsultbolaget bakom rapporten bedömer att innovationsbidragen har varit viktiga för att ge företagen möjlighet att utveckla innovationer och nå ut med dem på marknaden. I rapporten visas också att antalet anställda i de studerade bolagen ökat från 404 till 752, att omsättningen ökat och att företagen är livaktiga.

– Jag blev glatt överraskad att så många av de 193 företagen fortfarande är verksamma i dag trots att den finansiering vi beviljat för det mesta är med hög risk och till företag i tidigt skede, säger Mats Svensson på Region Västerbotten, strateg och projektledare för ramprojekt företagsstöd.

Rapporten visar att de aktiviteter som innovationsstödet har finansierat, exempelvis att anlita extern kompetens, utveckla prototyper och göra tester har lett fram till konkreta resultat och att nyttan av finansieringen har upplevts som stor hos företagen. Rapporten visar också att andelen företag som haft koppling till inkubatorer har ökat på senare år.

– Det är roligt att se att så många företag som vi beviljat finansiering har haft koppling till inkubatorer, vilket visar på att vi har god samverkan med dem. Som finansiär är det värdefullt att ha god kontakt med affärscoacher vid inkubatorerna som kan addera mervärden för oss som handlägger ansökningarna – till exempel teknikhöjd och möjligheterna att få ut innovationen på marknaden. Vi kompletterar varandra, säger Mats Svensson.

Ett utvecklingsområde som beskrivs i rapporten är att drygt 73% av innovationsbidragen beviljats företag som ägs av män. Endast 9% av företagen som fått innovationsbidrag ägs av enbart kvinnor. En delförklaring är att endast 25% av Sveriges företag ägs av kvinnor, och att dessa ofta verkar i konsumentnära sektorer och mer sällan i teknikintensiva branscher med möjlighet till traditionell uppskalning av verksamheten. För att öka jämställdheten i länets företagande måste insatser sättas in för att öka kvinnors företagande och även öka andelen kvinnor som får företagsstöd.

Kontakt:

Mats Svensson, strateg och projektledare för ramprojekt företagsstöd, Region Västerbotten

mats.svensson@regionvasterbotten.se

070-646 89 98

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Länk till rapporten:

https://analysportalnorr.se/wp...

Region Västerbotten – Regional utveckling

Region Västerbotten ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar kultur, kollektivtrafik, turism, näringsliv och samhällsbyggnad, finansiering och externa relationer och strategisk platsutveckling.

Förvaltningen är geografiskt belägen i Umeå och Skellefteå, men arbetar länsövergripande med projekt och verksamheter. Region Västerbotten har även ett kontor beläget i Stockholm i samverkan med Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen m.fl. Bevakning och påverkan sker också internationellt och mot EU.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige