Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regeringen tillsätter samordnare för Norra Sverige

Näringsminister Ibrahim Baylan meddelar idag att regeringen tillsätter en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten. Den tillsatte samordnaren är Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. 

– Det här är ett väldigt glädjande besked! Vi behöver en handlingsplan för hanteringen av en så gigantisk etablering som Northvolt. Tillväxten som nu sker i norra Sverige är viktig för hela landet, säger Rickard Carstedt, (S) regionråd, Region Västerbotten.

Som samordnare kommer Peter Larsson att för regeringens räkning främja koordineringen i arbetet med insatser gällande större företagsetableringar och expansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget kan exempelvis gälla frågor kopplade till kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder. Han ska även bistå regeringen i arbetet att identifiera strukturella hinder för industrins omställning till ökad cirkularitet och minskad klimatpåverkan.

Kort bakgrund
Flera större företagsetableringar och expansioner har på senare tid attraherats till Norrbottens och Västerbottens län. Här kan en samordnare fungera som en länk mellan berörda aktörer samt bidra till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt. Det krävs en omställning av samhället för att nå våra miljö- och klimatmål, trygga vår välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Större företags-etableringar och expansioner spelar en viktig roll i omställningen och i samband med den samhällsomställning som sker till följd av dessa processer behövs insatser inom ett flertal olika områden. 

Mer om Peter Larsson
Peter Larsson är seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har varit regeringens kontaktperson för utveckling av livsmedelskedjan och för näringslivsutveckling i Gotlands län. Vidare var han landstingsråd i Stockholm 1997–2000 och dessförinnan bland annat planeringschef på Miljödepartementet.

         

För mer information

Rickard Carstedt
Regionråd, Region Västerbotten
070-2421094, rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-2545737, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige