Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regeringen vill öka tempot i norra Sverige


Idag meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth att han ger ett riktat uppdrag till Trafikverket att tidigarelägga och påskynda redan beslutade infrastrukturinvesteringar i Norrbotten och Västerbotten. I uppdraget ingår även att identifiera vad som kan bli flaskhalsar och hinder för den nyindustrialisering och expansion som sker i Norrland.

– Äntligen har vi en regering som ser norra Sverige och möjliggör de industrisatsningar som sker här genom att möta upp det ökade behovet av infrastruktur. I stället för att se i backspegeln, agerar man utifrån den tillväxt som sker i Norrland idag och den betydelse den har för hela Sverige, säger Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Under dagens pressträff pekar Tomas Eneroth tydligt ut en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige, även utöver Norrbottniabanan. Det handlar både om gods och persontransporter, och exempel som togs upp var Malmbanan, Inlandsbanan, men även E4an. Tomas Eneroth betonade att detta är en viktig signal till de aktörer som redan nu har beslutat att investera i norra Sverige och att det kommer att gynna hela Sveriges tillväxt, jobb och sysselsättning men också klimatomställningen. 

Trafikverkets uppdrag ska redovisas senast den 22 november och fasas in i den nationella planprocess som ligger till grund för den nationella åtgärdsplanen för perioden 2022-2033.


För mer information
Rickard Carstedt
Ordförande, regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg externa relationer,
Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.seÄmnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige