Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Västerbotten antar ny regionövergripande måltidshantering

Den 9 april beslutade regionstyrelsen att implementera en enhetlig måltidshantering i Region Västerbotten. Det nya konceptet finns redan på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Nu påbörjas planeringen av hur och när det ska implementeras på sjukhusen i Lycksele och Skellefteå.

– Först tog vi fram en måltidsstrategi och därefter en produktionsstrategi utifrån patientens perspektiv, det har varit en lång process och jag är glad att vi är i mål. När vi utgår från patientens bästa utformas i regel en hållbar och jämlik lösning, den inriktningen är nu tagen. Nu handlar det om att införa dessa förändringar och det får ta sin tid, säger Tommy Svensson, regiondirektör.

Det nya måltidskonceptet innebär att patienter på vårdavdelningar kommer kunna välja mellan upp till 15 olika maträtter plus smårätter och desserter. Måltiderna kommer lagas från grunden på Norrlands universitetssjukhus och på Skellefteå lasarett och sedan kylas ner i portionsförpackningar. Lycksele lasarett kommer få sina patientmåltider från Norrlands universitetssjukhus.

– Lycksbaren, som är personalrestaurangen på Lycksele lasarett, kommer finnas kvar och fungera precis som idag, säger Mikael Persson, verksamhetschef internservice.

Bättre för patienterna

– Patienterna kommer kunna äta när de har aptit och inte bara på fasta tider som det är idag. Även patienter som inte är inneliggande kommer kunna köpa mat. Det kan vara om du är inne för en undersökning eller operation. Framöver kommer även anhöriga ha möjlighet att köpa mat och äta tillsammans med patienten på avdelningen, berättar Mikael Persson.

Majoriteten av regionerna i Sverige har redan konceptet med enportionsförpackningar på sina sjukhus. Effekten har bland annat varit nöjdare patienter när de får välja när, vad och hur mycket mat de vill äta. Regionen räknar även med att matsvinnet ska minska med 50 - 70 procent och att kostnader för måltidsverksamheten ska minska.

– Med den nya måltidshanteringen kommer robustheten på sjukhusen öka eftersom de kylda enportionsförpackningarna har en hållbarhet på upp till sju dagar, säger Mikael Persson.

Ett långsiktigt införande

– Det är först nu när vi har ett beslut från regionstyrelsen som vi kan börja planera för införande, så när och hur det kommer ske kan vi inte svara på än. Alla förändringar kommer ske i nära samverkan med berörd personal. Det handlar om mindre anpassningar och inga stora ombyggnationer, säger Mikael Persson.

I Skellefteå pågår just nu byggnationer av det nya sjukhuset. Regionen kommer därför avvakta med det nya konceptet på Skellefteå lasarett och anpassa den nya byggnaden i stället för att göra om någonting nu. När det nya konceptet införs på Lycksele lasarett återstår att se.

Mer information
Mikael Persson
Verksamhetschef internservice
mikael.p.persson@regionvasterbotten.se
073-098 66 45

Presskontakt
Victoria Bertilsson
Kommunikationsstaben
victoria.bertilsson@regionvasterbotten.se
073-820 99 64

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige