Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Västerbotten avvecklar stabsläge

Region Västerbotten har befunnit sig i stabsläge under nästan en vecka, efter att en leverantör drabbats av en cyberattack. Driftstörningarna är nu lösta, och regionen avvecklar därför stabsläget.

Fredag den 1 mars aktiverades regional särskild sjukvårdsledning för att följa de driftstörningar som uppstått efter att leverantören Mediplast drabbats av en cyberattack. Nu är driftstörningarna lösta, och regionen återgår därför till normalläge.

– Leverantörens system är uppe igen och deras leveranser har börjat gå ut. Vi bedömer därför att det regionala stabsläget kan avvecklas, säger Sofie Jacobsson, sjukvårdledare i regional särskild sjukvårdsledning.

Viktigt med robust materialförsörjning

Region Västerbotten har haft två händelser på kort tid där leverantörer av förbrukningsvaror har drabbats av driftstörningar till följd av cyberattacker. Något som bedöms bli alltmer förekommande.

– Vi arbetar intensivt med att säkra en robust materialförsörjning. Det är ett arbete som har pågått länge, och de här händelserna belyser vikten av att det fortsätter. Den här typen av händelser är utmanande för verksamheten, men vi lär oss också massor som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Mattias Norrman, verksamhetschef för inköp och logistik i Region Västerbotten.

Det pågår också ett arbete med att göra en händelseanalys av stabsläget som var i slutet av januari. Region Västerbotten kommer att arbeta vidare med de åtgärdsförslag som framkommer i analysen.

Mer information
Mattias Norrman
Verksamhetschef inköp och logistik Västerbotten
Region Västerbotten
072-704 08 21

Sofie Jacobsson
Sjukvårdsledare
Region Västerbotten
090-785 74 85
070-695 27 79

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige