Gå direkt till innehåll
Region Västerbotten effektiviserar vården genom förhandling och samverkan med leverantörer

Pressmeddelande -

Region Västerbotten effektiviserar vården genom förhandling och samverkan med leverantörer

Region Västerbotten har använt förhandlat förfarande i en stor upphandling för att köpa in ett digitalt stödsystem. Denna metod möjliggör för små innovativa företag att kunna konkurrera med de större bolagens lösningar. Regionen vill nu uppmuntra och inspirera fler att använda upphandling genom dialog.

– Vi behöver använda förhandling oftare i upphandling. I synnerhet när vi köper in ny teknik eftersom systemen idag är komplexa. Genom att förhandla och samverka med leverantörer så ökar förståelsen för vad köparen verkligen behöver och vad leverantörerna verkligen har att erbjuda. Att förhandla är en form av testyta och det gynnar så väl små som stora företag. Men framförallt innovationskraften! säger Sara Lewerentz, Digitaliserings- och teknikdirektör i Region Västerbotten.

När ett nytt digitalt resursplaneringsverktyg skulle upphandlas valde ansvariga på Region Västerbotten att tillämpa en upphandlingsmetod som ger utrymme att träffa alla företag och förhandla. Ett förhandlat tillvägagångssätt med föregående annonsering är en metod som upphandlingsmyndigheten förespråkar vid inköp av tjänster eller varor som kräver anpassning eller formgivning. Något som de flesta digitala lösningar idag kräver för att passa olika verksamheter. Ändå används metoden sparsamt eftersom det finns en rädsla att göra fel och bryta mot lagen om offentlig upphandling (Lou).

För att uppmuntra fler medarbetare och även externa aktörer att prova metoden har en film om upphandlingens resa gjorts. Filmen visar vikten av att ta sig tid att prata med olika leverantörer, stora som små och även med de som idag kanske inte har vården som kund.

Möjligheten med metoden att förhandla och föra dialog även under upphandlingen gör att alla inblandade bidrar till att den bästa lösningen köps in och utvecklas, eftersom företagen har möjlighet att förbättra och anpassa sitt erbjudande i processen. Då går även de som inte vann upphandlingen hem med nya insikter om både möjligheter och begränsningar hos sina lösningar. Köparen lär sig också under resans gång att bli en bättre köpare.

Se filmen på regionvasterbotten.se/play

Mer information

Sara Lewerentz
Digitaliserings- och teknikdirektör
Region Västerbotten
076-126 10 67

Örjan Norberg
Enhetschef, Innovation och forskningsanslag
Stab för forskning och utbildning
Region Västerbotten
070-309 18 68

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se
072-214 43 47

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter sommaren 2022

Presskontakt Presskontakter sommaren 2022
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige