Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Västerbotten i stabsläge inför Vårdförbundets strejk

Imorgon tisdag den 4 juni förväntas Vårdförbundet inleda sin strejk. Med anledning av detta aktiverar Region Västerbotten regional särskild sjukvårdsledning för att följa händelsen och vidta förberedande åtgärder.

Vårdförbundet har lämnat två strejkvarsel mot Region Västerbotten. Det första påverkar ett flertal verksamheter i regionen, framför allt på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det andra berör bland annat ett flertal hälsocentraler, 1177 på telefon och ytterligare verksamheter på länets tre sjukhus.

Vårdförbundet förväntas ta ut de första verksamheterna i strejk imorgon tisdag den 4 juni. För att följa händelseutvecklingen och hantera strejkens konsekvenser har regionen gått upp i stabsläge och aktiverat regional särskild sjukvårdsledning.

– Vi bedömer att sannolikheten för att strejken ska bryta ut imorgon är stor. Därför går vi upp i regionalt stabsläge för att få en bra lägesbild över strejkens påverkan på våra verksamheter, säger Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten.

Kommer att få påverkan på sikt

Under fredagen hölls förhandlingar mellan Vårdförbundet och Region Västerbotten, som bland annat slutade i att Vårdförbundet justerade de stridsåtgärder som regionen bedömt som samhällsfarliga.

– Fredagens förhandlingar med Vårdförbundet gick bra, men trots detta bedömer vi att strejken på sikt kommer att bli samhällsfarlig och påverka liv och hälsa. Därför behöver vi samlas för att kunna vidta åtgärder för att trygga patientsäkerheten så långt som det bara är möjligt för våra invånare, säger Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten samt sjukvårdsledare i den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Om stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att lokal och/eller regional särskild sjukvårdsledning informerar sig om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar de förberedande åtgärder som anses nödvändiga. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

Mer information
Tommy Svensson
Regiondirektör
Region Västerbotten
072-227 54 84

Elisabeth Karlsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
070-570 27 07

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige