Gå direkt till innehåll
Rickard Carstedt och Helene Hellmark Knutsson ser fram emot samarbetet i Freia. Foto: Patrick Trägårdh
Rickard Carstedt och Helene Hellmark Knutsson ser fram emot samarbetet i Freia. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

Region Västerbotten och Länsstyrelsen skapar plattform för hållbar energiomställning

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten inleder ett samarbete för att främja den energiomställning som krävs för samhällsomvandlingen i vårt län och våra grannlän. Genom samverkansplattformen Freia ska insatser koordineras för att göra största möjliga nytta.

– Genom att Länsstyrelsen och Region Västerbotten går samman i samverkansplattformen Freia får vi två stora organisationer med kompletterande uppdrag som tillsammans kan bidra till en fortsatt fantastisk utveckling för Västerbotten, säger Rickard Carstedt (S), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– För att klara omställningen av industriproduktion och transporter, men också eventuella kriser, krävs ett robust och hållbart energisystem. Västerbotten ligger först ut i den gröna omställningen och genom Freia skapar vi en plattform för alla aktörer som behöver bidra med både ansvar och kompetens. Energiförsörjningen är ett komplext system där vi måste samarbeta på alla nivåer, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Samverkansplattformen Freia, Framtidens Robusta Energisystem i AC-län, ska arbeta med ett helhetsperspektiv på energiomställningen kopplat till samhällsomvandlingen i Västerbotten. Grundbulten är att koordinera insatser inom energiområdet i Västerbotten och att bidra till samverkan även med kringliggande län, myndigheter och betydande aktörer inom energiområdet.

Plattformens syfte är att skapa ett regionalt ledarskap för att framtidens energisystem i Västerbotten ska vara säkert och robust och att utvecklingen av energisystemet ska skapa lokalt och regionalt värde och bidra till tillväxt och en ökad hållbarhet ur alla aspekter. För att nå dit behöver vi samverka lokala, nationella och internationella aktörer och ta tillvara och skapa förutsättningar för att använda nya tekniklösningar och se till att de insatser som görs i länet är koordinerade.

Bengt Strömgren, strateg på Region Västerbotten, ser mycket positivt på samarbetet.

– För att Västerbotten ska klara av att ställa om till fossilfrihet och samtidigt behålla sin konkurrenskraft behövs ettrobust och flexibelt energisystem. Ett optimerat, funktionellt energisystem som tillgodoser framtidens behov kräver ett systemperspektiv och flernivåsamverkan. Det i sin tur kräver att olika aktörer bidrar med sin kompetens och kunskap. Genom Freia kommer Region Västerbotten och Länsstyrelsen att samarbeta för att komma till rätta med utmaningarna och främja en hållbar utveckling, säger Bengt Strömgren.

– Det är många aktörer på lokal, regional och nationell nivå som har identifierat behovet och efterfrågat en plattform för aktiv, konstruktiv och lösningsfokuserad dialog om problematiken kring elnätsfrågorna, och hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart energisystem i Västerbotten. Därför är det viktigt och extra roligt att Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten med respektive uppdrag och viljeriktningar inom energiområdet kan bidra med den efterfrågade plattformen och hjälpa till att driva frågorna framåt genom Freia, säger Tina Holmlund, verksamhetsledare för klimat, energi och klimatanpassning på Länsstyrelsen.

Kontakt, Region Västerbotten:

Bengt Strömgren, strateg Strategisk innovationsledning
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

072-525 9509

Kontakt, Länsstyrelsen Västerbotten:

Tina Holmlund, verksamhetsledare för klimat, energi och klimatanpassning

tina.holmlund @lansstyrelsen.se

010-225 45 1, 070-667 73 04

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige