Gå direkt till innehåll
På bild: Med på videolänk Pia Sandvik, VD RISE, Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Kent Ehliasson, Regiondirektör Region Västerbotten
På bild: Med på videolänk Pia Sandvik, VD RISE, Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Kent Ehliasson, Regiondirektör Region Västerbotten

Pressmeddelande -

Region Västerbotten och RISE inleder strategiskt partnerskap

Från och med den 2 september inleds ett strategiskt partnerskap mellan Region Västerbotten och RISE. Kent Ehliasson, Regiondirektör och Pia Sandvik, VD RISE, har idag undertecknat avtal mellan organisationerna. Partnerskapet syftar till att förverkliga ambitioner i RUS och RIS3 i Västerbotten samt RISE expansion i Umeå och norra Sverige. Arbetet ska sträva efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling och kommer att ske inom flera olika gemensamt identifierade områden.

- Genom partnerskapet med RISE stärker vi både regionens innovationskraft och kompetensförsörjning vilket skapar förutsättningar för en fortsatt hållbar tillväxt och en än mer attraktiv plats där fler vill verka och bo, säger Kent Ehliasson, Regiondirektör, Region Västerbotten.

Partnerskapet är forskningsinstitutet RISE första regionala partnerskap och en viktig pusselbit i RISE expansion i Umeå och norra Sverige. Målet är att genom strategisk samverkan både utbyta och tillföra kompetens för att utveckla och höja kvaliteten i respektive organisation.

- RISE har en strategi att teckna långsiktiga samarbetsavtal därför att det ger kontinuitet och kvalitet i innovations- och utvecklingsarbetet. Vi har ett omfattande samarbete med näringsliv och akademi och det är ett stort steg framåt att vi nu också ingår ett strategiskt partnerskap med Region Västerbotten, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Gemensamt har olika fokusområden identifierats, vilka är särskilt prioriterade att samverka kring men som också kan förändras över tid. Ambitionen är att inom dessa områden utveckla gemensamma projekt och olika format för aktiviteter och samverkan. Följande områden är inledande i partnerskapet:

  • Innovation & design
  • Samhällsutveckling
  • Digitalisering
  • Livsmedel
  • Hälsa och Life science
  • Smart, cirkulär, hållbar industri
  • Teknikstöd för ökad konkurrenskraft i regionens SMF

Arbetet kommer att sträva efter att bidra till Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt.

För mer information:

Magnus Rudehäll
Strateg Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten
070-608 48 88
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Albert Edman
Utvecklingschef, RISE Umeå
070-297 18 19
albert.edman@ri.se

Presskontakt

Olivia Collin
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
073-514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se 

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige