Gå direkt till innehåll
Region Västerbotten polisanmäler misstänkta oegentligheter kopplat till aktiv fondförvaltning

Pressmeddelande -

Region Västerbotten polisanmäler misstänkta oegentligheter kopplat till aktiv fondförvaltning

 I samband med en utredning av ett visselblåsarärende har det framkommit uppgifter som tyder på att fel kan ha begåtts kopplat till regionens upplägg med aktiv fondförvaltning, som innebär att regionen hanterar förvaltningen själva med stöd av upphandlad part. 

– Vi har under utredningens gång fått fram uppgifter som tyder på att fel kan ha begåtts och därför gör vi en polisanmälan, det är en samlad bedömning utifrån de uppgifter vi fått fram.  Det är nu Polisens sak att utreda om något brottsligt har begåtts I samband med polisanmälan råder sekretess, vilket innebär att vi inte kommenterar ärendet. Vi vill inte på något sätt skada utredningen, säger ekonomidirektör Peter Rönnholm .

Vidtagit säkerhetsåtgärder

I samband med att uppgifter kom in om misstänkta oegentligheter stängdes all åtkomst av till regionens kapitalförvaltning utifrån nuvarande upplägg, som en säkerhetsåtgärd.  

– Vi har gjort en intern utredning av vår kapitalförvaltning samt tagit externt stöd av en bank för att se över vårt innehav och placeringar. Vi har också samverkat med brottsbekämpande myndighet och lämnat uppgifter då de också fått in ett tips i ärendet, säger Peter Rönnholm. 

Går över till traditionell kapitalförvaltning

I nuläget ligger ansvaret för kapitalförvaltningen hos ekonomidirektören med rådgivare hos en större bank.  

– Vi kunde tidigt under den interna hanteringen av ärendet konstatera att det finns svagheter i att själva bedriva avancerad kapitalförvaltning. Det är viktigt att hantera skattepengar på ett så säkert sätt som möjligt därför arbetar vi för att avveckla upplägget med en aktiv kapitalförvaltning och gå över till diskretionär (traditionell) kapitalförvaltning hos en större bank. Nästa steg blir att vi upphandlar denna tjänst, säger Peter Rönnholm. 

Mer information

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör
073–040 66 06

 Presskontakt

Thomas Jonsson

Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige