Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Västerbotten ser över rutiner i vården av äldre på särskilda boenden

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat landets samtliga regioner om medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. Myndighetens bedömning är att regionerna brustit när det gäller att följa gällande regelverk.

– Vi välkomnar granskningen och ska nu jobba med resultatet på alla hälsocentraler. För oss är det en självklarhet att alla invånare ska få en god och säker vård, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Rapporten visar på brister framförallt när det gäller dokumentation men även information till patienter och närstående samt delaktighet i beslut om åtgärd, behandling och vård i livets slutskede.

– Rapporten visar inte hela bilden av hur vården fungerat för dessa patienter och inte heller hur vi utvecklat samarbetet med länets kommuner där också vårdhygien bidragit till att öka vårdens kvalitet under pandemin, säger Brita Winsa.

Region Västerbotten ska senast den 15 januari 2021 redovisa vilka åtgärder som planeras för att förbättra hälso- och sjukvården.

Fakta
I Västbotten har IVO granskat journaler vid två primärvårdsverksamheter, Moröbacke hälsocentral och deras ansvar för läkarinsatser vid Linagården samt Vindelns hälsocentrals läkarinsatser vid Älvabackens särskilda boende under två perioder under våren. Myndigheten har även intervjuat bland andra hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetschef och ansvarig läkare.

Mer information

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
090-785 72 52

Presskontakt

Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
076-842 70 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige