Gå direkt till innehåll
Bild från invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2019 – då temat Drivkrafter & Konkurrenskraft adresserades. Foto: Patrick Trägårdh
Bild från invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2019 – då temat Drivkrafter & Konkurrenskraft adresserades. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

​Region Västerbotten, tema 2020: Det hållbara ledarskapet

Region Västerbotten, tema 2020: Det hållbara ledarskapet

Samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit

Region Västerbotten ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar kultur, kollektivtrafik, turism, näringsliv och samhällsbyggnad, finansiering och externa relationer och platsutveckling.

Detta sker vid sidan, och ibland i skuggan, av verksamhetsområden som vård, omsorg och infrastruktur – men är fortfarande avgörande för att länet ska kunna erbjuda välfärd även till nästa generation västerbottningar.

– Välfärd är det övergripande målet med allt Region Västerbotten företar sig. Det är vårt gemensamma mål, det alla strävar mot och alla insatser syftar till. Hur vi ska ta oss dit är den stora frågan vi gemensamt har att besvara, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

För att effektivisera, fokusera och guida arbetet med den regionala utvecklingen sätter Region Västerbotten varje år ett tema, alla med samma syfte – att skapa ännu bättre förutsättningar för alla aktörer och individer i länet.

2020 fortsätter länet i samma anda, när Västerbotten tar avstamp för de närmaste åren och adresserar våra ledare – i alla olika organisationer – som spelar nyckelroller i länet. I tider av polarisering och osäkerhet är det viktigare än någonsin med ett tryggt, tydlig, modigt ledarskap.

Temat för Västerbottens utvecklingsarbete 2020 blir därför:
Det hållbara ledarskapet.

Tillägget ”Samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit” understryker att rättvisa och trygghet är grundförutsättningar för vår långsiktiga framgång. Västerbotten behöver nämligen allas energi, idéer och erfarenheter för att fortsätta utvecklas, och skapa de bästa förutsättningarna för medborgarna att leva ett rikt liv.

– Det är en självklarhet och helt avgörande att arbeta kraftfullt för att Västerbotten ska vara ett jämställt län. Det är bara genom att fullt ut ta tillvara kompetens och erfarenheter från både kvinnor och män som vi blir effektiva, når full innovationskraft och kan stärka Västerbotten som en attraktiv plats för människor att leva, bo och verka på.
Jämställdhetsfrågan är en nyckel för vår sociala och ekonomiska hållbarhet, och därför en prioriterad fråga – inte minst för alla våra ledare, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Västerbotten ska värna om sina nuvarande styrkor, men också innovera. Följa utvecklingen men samtidigt driva den. Förändring kommer vara det enda som är konstant.

Därför krävs det av alla hållbara organisationer att vara nyfikna och öppensinnade. Det är ett konkurrensmedel och på samma gång ett verktyg för framsteg och tillväxt.

– Vi behöver ledare som förstår att förändring – om än obekvämt, fortfarande är någonting fint. Det är en möjlighet att fixa till i morgon det som inte funkar perfekt idag. Det ger oss chansen att tillsammans skapa ett ännu bättre Västerbotten, säger Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten.

Tidigare års teman, i urval:

2019: Drivkrafter och konkurrenskraft

2018: Smart Tillväxt

2017: Global Attraktionskraft

2016: Den hållbara platsen

Temat presenteras under Västerbottensveckorna på Grand Hõtel, som pågår 21 januari till 8 februari 2020.

Läs mer på www.vasterbotten.nu

För mer information

Thomas Hartman

Chef, Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten

070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Krister Ruth

Strateg, Externa relationer, Region Västerbotten

070-663 75 63, krister.ruth@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige