Gå direkt till innehåll
Region Västerbotten vill elektrifiera tvärbanan Hällnäs-Storuman

Pressmeddelande -

Region Västerbotten vill elektrifiera tvärbanan Hällnäs-Storuman

Regionala utvecklingsnämnden har beviljat medel till en förstudie om att elektrifiera tvärbanan mellan Lycksele och Storuman. Beslutet kan vara en avgörande del i att få till stånd en statlig finansiering för att elektrifiera hela tvärbanan Hällnäs- Storuman.

Som en första etapp har Trafikverket sedan tidigare på uppdrag av Region Västerbotten genomfört en studie för elektrifiering av delsträckan Hällnäs- Lycksele. Region Västerbotten anser att hela sträckan Hällnäs- Storuman behöver elektrifieras. Därför har den regionala utvecklingsnämnden beslutat att avsätta de medel som behövs för att ge Trafikverket i uppdrag att genomföra en förstudie även för delsträckan Lycksele-Storuman. Det rör sig om uppskattningsvis omkring 9 miljoner kronor, där 3 miljoner kronor finns kvar från den föregående studien.

Region Västerbotten anser att det är angeläget att en förstudie på hela sträckan Hällnäs-Storuman finns framtagen den dag då Regeringen väljer att ta med en elektrifiering av tvärbanan Hällnäs-Storuman i den nationella transportplanen. En komplett studie av elektrifiering av hela banan ger dels ett fullgott beslutsunderlag, dels innebär det att ett förverkligande påskyndas då nödvändigt utredningsarbete genomförts. 

- Att elektrifiera Tvärbanan är tveklöst en nödvändig hållbarhetsåtgärd som gynnar hela Sverige, säger Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten. En elektrifiering av Tvärbanan skulle innebära mycket för möjligheterna att upprätthålla persontrafik med tåg mellan inlandet och kusten, samtidigt som vi byter ut dieseltåg mot elektriska och därmed klimatsmarta tåg. Det vore också mycket positivt för de idag mycket omfattande järnvägstransporterna av framför allt skogsprodukter.

För mer information:

Rickard Carstedt

070-242 10 94

rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Mårten Edberg

Strateg infrastruktur vid Region Västerbotten

070-2168625, marten.edberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Strateg externa relationer

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige