Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regionen återinför rekommendation om munskydd i väntrum

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög vilket gör att Region Västerbotten rekommenderar munskydd i väntrum från och med måndag den 8 augusti. Rekommendationen gäller tills vidare.

Från och med måndag den 8 augusti återinför regionen rekommendationen om att använda munskydd i väntrum vid besök i vården. Rekommendationen återinförs för att minska smittspridning mellan patienter som besöker vården.

Smittspridningen är fortsatt hög i regionen och även om antalet inläggningar på sjukhus ligger på en stabil nivå är läget ansträngt på länets sjukhus på grund hög sjukfrånvaro bland vårdpersonalen.

– När vi testar vår personal ser vi ser inga tecken på en minskad smittspridning av covid-19, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Hög smittspridning i sommar

Under sommarmånaderna har det fortsatt varit en hög smittspridning. Eftersom det inte sker samma provtagning som tidigare märks detta främst på antal telefonsamtal till 1177 och hälsocentralerna samt antal sjuka på särskilda boenden för äldre och vårdpersonal.

– Omikronvarianterna sprids just nu i hela Västerbotten och det är viktig att alla invånare är uppmärksamma på symptom. Stanna hemma om du har symtom som feber, snuva, hosta eller halsont. Även om inte du blir allvarligt sjuk så finns det människor i din omgivning som kan bli allvarligt sjuka, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Besöksregler i vården

För besökare i vården gäller att man ska vara fri från symtom som kan tyda på covid-19, undvika trängsel, använda munskydd i väntrum och ha god handhygien.

Vissa vårdavdelningar kan ha särskilda regler vid besök. Besökare kan kontakta den aktuella avdelningen om de har frågor.

Mer information om besöksregler finns på 1177.se/vasterbotten/besoksregler-vasterbotten

Mer information

Camilla Andersson
Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
076 105 15 70

Presskontakt

Sofia Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073 093 89 17

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige