Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regionen efterlyser fler svar till hälsoenkät

Hur ser hälsan ut i Västerbotten? För att få svaret på den frågan gick Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten i februari ut med den stora undersökningen ”Hälsa på lika villkor” med frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.

Hittills har strax under 8 500 personer deltagit i enkätundersökningen som skickades ut till 21 500 västerbottningar över hela länet. Region Västerbotten efterfrågar nu fler svar från personer som fått hem undersökningen i brevlådan. Det är möjligt att svara till den 20 maj.

– Hittills ser vi en högre svarsfrekvens i Umeå, Robertsfors, Vännäs och Skellefteå där samtliga har en svarsfrekvens över 40 procent, säger Maria Falck, chef vid folkhälsoenheten på Region Västerbotten.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna. Svaren i undersökningen är viktiga, bland annat för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

– Vi hoppas att personer boende i kommuner med lägre svarsfrekvens har möjlighet att delta så att vi kan lära oss om hur hälsan och förutsättningarna för hälsa ser ut även i dessa kommuner, säger Maria Falck.

Fakta om undersökningen

Hälsan ser olika ut i landet och mellan olika delar av länet, samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, bland annat för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

Därför gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Vart fjärde år deltar Region Västerbotten med ett extraurval. År 2022 är ett sådant år och i februari fick 21 500 västerbottningar som är 16 år och äldre enkäten i deras brevlådor. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar.

Enkäterna sprids med 1 000 stycken vardera till samtliga kommuner förutom Skellefteå och Umeå som får ett större antal. Enkäterna fördelas jämnt mellan kvinnor och män samt i de fem åldersgrupperna 16–29, 30–44, 45–64, 65–84 samt 85+ och besvaras anonymt.

Läs mer på: regionvasterbotten.se/folkhalsa

Mer information
Kristina Lindvall
Kontaktperson för enkätundersökningen
kristina.lindvall@umu.se
090-7865906

Johannes Dock
Hälsoutvecklare
johannes.dock@regionvasterbotten.se
070-5606054

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
lotta.norlander@regionvasterbotten.se
090-785 70 89

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige