Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regionen har aktiverat sin regionala krisledning

Idag beslutade Region Västerbotten att aktivera sin regionala särskilda sjukvårdsledning, som nu befinner sig i så kallat stabsläge.

– Anledningen är den mycket ansträngda vårdplatssituation vi har på våra tre sjukhus samt den kraftiga ökningen av covid-19 i samhället. Vi har samtidigt brist på personal och bortfall på grund av sjukfrånvaro som påverkar verksamheten. Många av de frågor som uppstår i ett sådant här läge har ett regionövergripande perspektiv och därför samordnar vi olika nyckelfunktioner i en regional krisledning, säger Margit Håkansson, stabschef.

Man befinner sig i stabsläge, vilket innebär att man främst följer händelseutvecklingen, håller sig informerade och vidtar åtgärder vid behov. Beroende på händelseutvecklingen kan beredskapsnivån höjas eller sänkas. Skellefteå och Umeå aktiverade sina lokala särskilda sjukvårdsledningar under förra veckan.

Mer information

Margit Håkansson, stabschef, 070-355 28 22.

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige