Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regionen och facket överens om lokalt övergångsavtal gällande jourkomp

Region Västerbotten och facket har lyckats komma överens om övergångsregler för de läkare som har stora saldon sparad jourkomp. Övergångsavtalet gäller som längst till den 31 december 2024. Efter det gäller det centrala avtalets regler samtliga läkare i Region Västerbotten, vilket innebär att jourkompledighet får sparas i maximalt tolv månader, därefter betalas det ut i kontant ersättning. 

– Det känns jättebra att vi lyckats komma överens om en övergång för de läkare som i dag har mer än 300 jourkomptimmar sparade. De sparade timmarna kommer att kunna tas ut i kontant ersättning, som ledighet och kan också löneväxlas till förstärkt pensionsavsättning, säger Kia Ronnhed som är HR-direktör på Region Västerbotten.

Frågan om stora saldon sparad jourkomp aktualiserades i höstas. Region Västerbottens inriktning var att tillämpa reglerna i det centrala avtalet om begränsningar för sparande av jourkomp, vilket skapade reaktioner. Sedan dess har regionen förhandlat med Västerbottens läns läkareförening, VLF, för att försöka komma överens om hur övergången till det centrala avtalet skulle kunna se ut. Nu har man kunnat enas om hantering av de förhållandevis få medarbetare som byggt upp stora saldon.

Det lokala avtalet fack och arbetsgivare förhandlat fram gäller från den 1 februari i år och som längst till den 31 december 2024 för de läkare som har mer än 300 jourkomptimmar sparade. Därefter gäller det centrala avtalets regler för samtliga läkare i Region Västerbotten.

För medarbetare som har mindre än 300 timmar jourkomp gäller reglerna i det centrala kollektivavtalet från den 1 februari i år.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjning och attraktiva villkor

En del har menat att arbetsgivaren betalar ut jourkompledigheten i stället för att ta ansvar för att ledigheten faktiskt går att ta ut. Ett problem som lyfts är att vissa enheter har för få läkare som ska dela på jourpassen. Kia Ronnhed svarar:

– Vi har utmaningar att kompetensförsörja vissa enheter. Det är en viktig fråga som vi måste fortsätta arbeta med, eftersom målet självklart är att ha en bemanning i balans även på de här enheterna, säger hon.

Hon menar att det är många faktorer som påverkar kompetensförsörjningen och regionens attraktivitet som arbetsgivare.

– Nya arbetssätt och samarbeten, hög kvalitet på handledning, att vi har bra lokaler, att vi bedriver ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, att Västerbotten är en attraktiv region att bo och leva i är bara några exempel, säger HR-direktör Kia Ronnhed.


Mer information
Kia Ronnhed
HR-direktör
Region Västerbotten
070-687 70 70
kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Molli Rosenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-393 11 29
molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige