Gå direkt till innehåll
Kia Ronnhed och Tommy Svensson anser att den nya tjänsten ökar öppenheten och insynen i organisationen för invånare och medarbetare.
Kia Ronnhed och Tommy Svensson anser att den nya tjänsten ökar öppenheten och insynen i organisationen för invånare och medarbetare.

Pressmeddelande -

Regionen öppnar en visselblåsartjänst

Den 1 juni öppnar Region Västerbotten en visselblåsartjänst där man kan rapportera mutor, korruption och andra allvarliga missförhållanden. Den webbaserade tjänsten nås via regionvasterbotten.se.

– Detta är ett sätt för regionen att öka invånarnas möjlighet till insyn. Det är viktigt för en organisation som hanterar skattemedel att vara transparent och visa att pengarna inte används på något felaktigt sätt. Alla oegentligheter kan nu enkelt och smidigt anmälas så att vi får kännedom om den och kan utreda misstanken, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Genom visselblåsartjänsten kan alla medarbetare, tidigare anställa och andra som har insyn i regionens verksamhet anmäla allvarliga missförhållanden. Den som önskar kan vara anonym under hela tiden som ärendet hanteras av en liten grupp handläggare med bland annat kunskap om juridik och arbetsgivarfrågor.

Handläggargruppen bedömer först om ärendet är ett visselblåsarärende. De ärenden som ska hanteras på annat sätt skickas vidare till rätt instans och de som handlar om allvarliga missförhållanden utreds av gruppen som vid behov kan kompletteras med annan kompetens.

Ett komplement till andra rutiner

Det är viktigt att uppmärksamma att tjänsten är ett komplement till meddelarfriheten och till de rutiner för avvikelser, kränkningar eller missnöje som redan finns etablerade i organisationen. Vi måste skilja på de ärenden som passar för visselblåsartjänsten och det som ska hanteras på annat sätt.

– Vi vill att alla arbetsplatser i regionen ska vara öppna och trygga. Diskussioner och meningsskiljaktigheter är naturligt när man jobbar tillsammans men om det uppstår konflikter är det viktigt att vi reda ut dem. Om någon upplever kränkande särbehandling eller andra trakasserier ska det anmälas och hanteras enligt de rutiner vi har i regionen säger, HR-direktör Kia Ronnhed.

Visselblåsartjänsten blir också ett sätt att ytterligare förebygga och åtgärda oegentligheter.

Tommy Svensson menar att det är viktigt att regionen fortsätter att bygga kunskap om mutor och korruption i hela organisationen.

– Vi behöver alla kunskap om mutor och korruption. Som medarbetare ska man veta vad som gäller så att man till exempel kan känna igen och undvika att acceptera en otillåten förmån, säger Kia Ronnhed.

Att införa en visselblåsartjänst blir nu ett lagkrav men att införa den här typen av tjänst har även tidigare diskuterats i organisationen.

– Den lösning vi nu har kommit fram till är trygg och bra för dem som rapporterar samtidigt som den är funktionell och ekonomisk, säger Tommy Svensson.


Mer information
Tommy Svensson, regiondirektör, 072-227 54 84
Kia Ronnhed, HR-direktör, 070-687 70 70

Presskontakt
Annelie Hägglund, kommunikatör, 076-842 70 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige