Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regionen vidtar åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vården

För att minska sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvård uppdaterar regionen rutinerna för när medarbetare ska stanna hemma vid sjukdom. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att säkra bemanningen inom vården. Parallellt med detta pågår en mängd aktiviteter för att rekrytera ny personal, omfördela resurser och se över hur administrativ personal med vårdbakgrund kan stötta upp i pågående kris.

På grund av den mycket ansträngda vårdplatssituationen råder fortsatt regionalt förstärkningsläge i Region Västerbotten. En hög sjukfrånvaro bland medarbetare inom hälso- och sjukvården påverkar möjligheten till att bemanna vårdplatser på sjukhusen. Med anledning av det har den regionala särskilda sjukvårdsledningen, på inrådan från vårdhygien, beslutat att ändra rutinerna för när medarbetare inom hälso- och sjukvård ska stanna hemma från jobbet vid sjukdom.

– Läget är mycket bekymmersamt, och det kommer att ta tid att vända. Den här förändringen av rutiner är en av flera åtgärder som kommer att vidtas för att säkra bemanningen på kort sikt, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten samt sjukvårdsledare i den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Förändringen innebär en lättnad för när medarbetare inom hälso- och sjukvård ska stanna hemma från jobbet vid sjukdom.

– Det är en fin gräns om man ska ändra existerande rutiner, vi vill såklart inte att personal som är sjuk ska pressa sig och komma in i tjänst, utan den nya riktlinjen gäller de som känner sig pigga men exempelvis har snuva eller förkylning, säger Brita Winsa.

– Vi bedömer att den här förändringen är nödvändig för patientsäkerheten. Risken med covid-19 är just nu mindre än andra risker som kan uppstå på grund av låg bemanning. Vi fortsätter också arbeta med munskydd vid arbete nära patienter, säger Anders Johansson, hygienöverläkare vid vårdhygien, Region Västerbotten.

Fler åtgärder vidtas

Parallellt med detta tas ytterligare krafttag för att hitta lösningar vad gäller bemanningen. Sedan regionen i slutet av förra veckan erbjöd arbete till studenter, pensionärer och vårdpersonal som i dagsläget har en administrativ tjänst har regionen kommit i kontakt med drygt 30 personer.

– Problemen med att bemanna ny personal är inte unikt här i Västerbotten utan gäller i hela landet. Vi behöver nya medarbetare, behålla och utveckla dem vi har och gör allt vi kan för att lösa det. Just nu är läget i vården dock akut med mycket kort frånvaro och vård av barn bland vårdpersonalen och våra personalbehov matchar inte tillgången på arbetsmarknaden. Därför behövs fler kortsiktiga lösningar för att täcka upp behoven i dagsläget, säger Kia Ronnhed, HR-direktör.

En del i detta är att titta över arbetssätt, förflytta personal mellan enheter, frigöra vårdpersonal från pågående projekt.

– Vi arbetar nära Umeå universitet kring våra utbildningsbehov av vårdpersonal på kort och lång sikt. Regionen är i slutfasen med arbetet att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, den är grunden för vårt arbete i dessa frågor. Vi gör vad vi kan just nu för att bättra situationen i vården, säger Kia Ronnhed.

Mer information
Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
070- 352 47 16

Anders Johansson
Överläkare, vårdhygien
Region Västerbotten
070- 359 08 30

Presskontakt
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073- 049 46 53

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige