Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Risk för samhällsfarlighet i varslet från Vårdförbundet undanröjt

Förhandling har genomförts mellan parterna Västerbottens läns landsting och Vårdförbundet i syfte att undanröja risk för samhällsfarlighet enligt kommunalt huvudavtal 30 §. Parterna gör bedömningen att konsekvenserna av varslet i dagsläget inte ska äventyra säkerheten för enskild patient. – Vårdförbundet har medgett vissa undantag från ursprungsvarslet som innebär en något större bemanning vid blodcentralerna, röntgen och operation, säger Margit Håkansson, chef diagnostik och medicinsk service. Med de undantagen bedömer vi att det är möjligt att bedriva en patientsäker vård för den akuta verksamheten och för övrig vård som ur patientsäkerhetssynpunkt inte kan fördröjas av konflikten. För mer information kontakta: Margit Håkansson, chef diagnostik och medicinsk service (bl a röntgen, lab och blodcentraler), telefon, 090-785 74 48, 070-355 28 22 Ann-Christin Sundberg, chef specialiserad sjukhusvård, 070-514 45 32, 090785 70 85 (bl a operation) Sven-Anders Strand, lönestrateg, personalstaben, 090-785 72 20, 070-577 18 20 Jan-Gunnar Sjödin, chefläkare, 090-785 74 85, 070-348 24 82

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige